Elukestva õppe sõnaraamat

 

1995 aastal andis Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS Saksa Täiskasvanute Hariduse Assotsiatsiooni Rahvusvahelise Koostöö Instituudi toetusel välja esimese ja seni ainsa sõnaraamatu täiskasvanuhariduse valdkonnas – Andragoogika sõnaraamatu. Toona tingis andragoogika oskussõnaraamatu koostamise sellesisulise terminoloogiakogumiku puudumine ühelt poolt ning laialdane igas eluvaldkonnas realiseeruv täiskasvanutekoolitus teiselt poolt. See oli esimene katse ühtlustada olemasolev ja luua puudub terminoloogia ning korrastada need vastavasse terminoloogilisse süsteemi.

Kümne aasta jooksul, mis Andragoogika sõnaraamatu väljaandmisest on möödunud, on elu täiskasvanuhariduse valdkonnas tormiliselt edasi läinud. Juurde on tulnud mitmeid mõisteid, mida tol ajal ei kasutatud ja samas igapäevaseks saanud need, mida siis püüti juurutada. Üks selline termin on kindlasti elukestev õpe. Just see valdkond on muutunud eriti aktuaalseks Euroopa Liidus. Vajadus pidada Eestis sammu täiskasvanuhariduse valdkonnas toimuvate arengutega Euroopa Liidus ning püüd juhenduda EL reguleerivatest materjalidest on motiveeriunud juba mitmeid aastaid ETKA Andrase tõlketegevust. See tõi kaasa arusaama, et paljude terminite osas valitseb meil segadus ja mitmetimõistmine. Probleem vajas lahendust. Koostöös Teele Eensaarega, kes Andrast abistas ja kelle tõlgitud eesti keelde on põhiline osa EL materjalidest elukestva õppe valdkonnas, võeti härjal sarvist. ETKA Andrase toetusel ja (osalisel) juhendamisel valmis T. Eensaare magistritöö Elukestva õppe põhiterminoloogia inglise-eesti seletav sõnastik Euroopa Komisjoni dokumentide põhjal, mis edukalt ka kaitsti Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskonna Germaani-romaani filoloogia osakonnas.

Anname endale aru, et ka see sõnaraamat on vaid üheks vahe-etapiks pidevalt muutuvas protsessis. Nii nagu areneb valdkond, areneb ka selle sõnavara. Loodame koostöös sõnaraamatu kasutajatega selgitada välja tänased kitsaskohad, et homme neid lahendada.

Tänu ning parimate soovidega autorile ja kõikidele neile, kelles sõltub täiskasvanuahriduse edendamine Eestis.

Talvi Märja, Emeriitprofessor  

ELUKESTVA ÕPPE PÕHITERMINOLOOGIA INGLISE-EESTI SELETAV SÕNASTIK EUROOPA KOMISJONI DOKUMENTIDE PÕHJAL