Eratäiendkoolitajate küsitlus (2010)

 

2010. aasta aprillis viis Turu-uuringute AS HTM-i ja  ESF programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ tellimusel läbi erakoolitajate küsitluse, mille eesmärgiks oli koguda informatsiooni täiskasvanutele täiend- ning vabahariduslikke koolitusi pakkuvate eraasutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate tegevuse (sh. asutuste koolituskogemuse, käibe, koolituste kestvuse, koolitusvaldkondade, kursustel osalejate arvu, tööjõu jms.) kohta. Küsitluse üldkogumi moodustasid kõik Eestis tegutsevad eratäiendkoolitajad, kes pakuvad kas põhi- või kõrvaltegevusena täiskasvanutele täiendkoolitust.

PDF faili leiad SIIT