Täiskasvanute koolituse seadus (TäKS)

 

Täiskasvanute koolituse seadus (TäKS) kiideti Riigikogu poolt heaks 10. novembril 1993 ning jõustus 10. detsembrist 1993.

Uus TäKS võeti Riigikogu poolt vastu veebruaris 2015 ning seadus jõustus 1. juulil 2015.

Seadus sätestab Eesti Vabariigis täiskasvanute koolituse alused ja õiguslikud tagatised täiskasvanutele nende soovikohaseks õppeks kogu eluea jooksul.

 

TÄISKASVANUTE KOOLITUSE SEADUS (kehtiv kuni 30.06.2015)

TÄISKASVANUTE KOOLITUSE SEADUS (kehtiv alates 01.07.2015)