E-vanker veab kutseharidust

 

34 eri riiklikku õppekava kutse- hariduses on saanud või kohe saab korralikud e-õppe materjalid. Asja veab VANKeR – Euroopa Liidu rahastatud e-õppe programm.

Vankril on täita oma kindel eesmärk: juurutada e-õpet ning ärgitada kutseõppeasutusi laiemalt kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat. Selleks toetatakse ühelt poolt õpetajate haridustehnoloogiaalast koolitust, teiselt poolt aga interaktiivsete e-õppe materjalide väljatöötamist. See tähendab, et õpetajad saavad põhjaliku koolituse ja värskeid teadmisi on kohe võimalik kasutada e-õppe materjali väljatöötamisel.

„Kutsehariduses on olnud pikka aega õppematerjalide ja õpikute puudus, veel rohkem e-õppe materjalide vallas,” selgitas e-Õppe Arenduskeskuse projektijuht Kerli Kusnets, miks seda kõike tehakse.

Praegu on valminud või valmimas 34 õppeakava e-õppe materjalid. Kõige rohkem on neid arvuti-, elektroonika ja automaatika, aiandus-, turismi-, ehituse ja kujundamise eriala riiklikel õppekavadel. E-kursuste jaoks on õppematerjale pea kuuesaja õppenädala jagu, lisaks viissada interaktiivset õpiobjekti. Kusnetsi sõnul on projekti sihiks välja töötada 1111 õppenädalat e-kursusi ja 520 õpiobjekti. Loodud õppematerjalid on kõigile huvilistele kasutamiseks e-Õppe Arenduskeskuse elektroonilises andmebaasis www.e-ope.ee/repositoorium. Hea on teada, et materjalid sobivad ka iseseisvaks õppimiseks ja täienduskoolituseks.

Programmi VANKeR kestel on eri e-koolitustel osalenud ligikaudu 800 õpetajat ja haridustehnoloogi, sama palju osalejaid oodatakse ka järgmisel kahel aastal. Koolitus on kutsekoolide õpetajatele tasuta. Rohkem teavet saab veebiaadressilt www.e-ope.ee.

Signe Kalberg