XXI täiskasvanute foorumi esinejad

Äli Leijen

Tartu ülikooli õpetajahariduse professor ja haridusteaduste instituudi juhataja.

Teema foorumil: Õppimine tulevikus - kuidas kiiresti arenevas ühiskonnas saab koolitaja erinevatesse põlvkondadesse kuuluvate täiskasvanute ootusi täita?

Milline on õpetaja roll? Milline on õppimine tulevikus – kuidas erinevad põlvkonnad õhinapõhiselt enesetäiendamisest vaimustuma panna?

Kaija Teemägi

Elisa Eesti AS personalijuht

Elisaga liitusin 2004 aastal, kui soovisin personalitöös (eriti värbamises) pausi teha ning sain end rakendada sisekoolitaja ametikohal. Seal liikusin personalijuhi ametikohale. Minu eriline huvi on suunatud elukestvale õppimisele ja arengule töökeskkonnas. Teadmiste täiendamiseks omandasin magistrikraadi Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal. Keskendume igapäevatöös oma suurepärase meeskonnaga sellele, kuidas mõjutada töökeskkonda nii, et inimesed tunneksid oma tööst emotsionaalset rahulolu ja töö oleks huvitav. Õppimisel ja arengul on siin kandev roll.

Kolm peamist mõtet:

1) Tuleb tunda oma sihtrühma ja kunagi ei tohi alahinnata grupi dünaamikat

2) Maailm meie ümber on pidevas muutumises ja koguaeg tuleb leida uusi viise, kuidas kohanduda aina rohkem digitaliseeruvas keskkonnas

3) Teadmiste jagamine ja andmine tuleb viia igapäevasesse elu- ja töökeskkonda nii palju kui võimalik, sest alati vasardab õppijal kuklas küsimus “Mis kasu mina sellest saan?”

Marika Kaasik

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor

Täiskasvanute koolitaja tase 7.

Toetan inimeste õppimist täiskasvanute gümnaasiumis, kus klassiruumis istujate vanus varieerub vahemikus 17 - 67. Aastate jooksul olen kogenud, et igas vanuses inimesed suudavad õppida, kui neil on võimalik valida endale sobiv õppimisviis ja endale sobiv tempo ning kui neil on olemas piisav toetus. Minu jaoks ongi see oluline osa koolitaja tööst - pakkuda toetust ja valikuvõimalusi.

Mõte, mida soovin jagada: meetod on tööriist, mille kasutamise kaudu saavad nähtavaks koolitaja väärtushinnangud.

Kairi Pauskar

TransferWise personaliarhitekt

Kairi suureks kireks on inimesed ja tugeva, väärtustel põhineva organisatsioonikultuuri ehitamine. Pärast Tartu Ülikooli infotehnoloogia eriala lõpetamist, töötas Kairi 3.aastat tarkvara arendusmeeskonna liikme ja juhina. Seejärel aitas ta 10. aasta jooksul üles ehitada organisatsioone nagu Webmedia (täna Nortal) ja TransferWise. Oma töös on Kairi loonud erinevaid koolitusprogramme nii uutele töötajatele, juhtidele kui ka tippspetsialistidele.

Tiina Tambaum

Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur ning Haridusteaduste Instituudi haridusgerontoloogia lektor

Tiina on vanemaealiste arendamise, vanemate meeste kaasatuse, põlvkondade vahelise õppe ja koostöö teemade uurija, koolitaja ning arenduste eestvedaja (vt ka www.65b.ee). Tiina on esimese eestikeelse kõrgkooliõpiku “Gerontoloogia“ kaasautor, kus tema käsitletud on peatükid “Haridusgerontoloogia“ ja “Diskrimineerimine vanuse alusel“.

Kolm peamist mõtet, millega osaleja foorumilt koju läheb:

1) Areng on elurõõmu alus ja inimene peab saama õppida sõna otseses mõttes kuni surmani.

2) 21. sajandil ei ole inimesed jagatud õpetajateks ja õppijateks, vaid kõik peavad oskama olla nii õpetajad kui õppijad.

3) Õppimisvõime vanusega paraneb, kuid keskkond ei oska seda ära kasutada.

Jelena Lohmatova

Täiskasvanute õppe keskuse Vestifex Koolitus direktor

Jelena Lohmatova on Täiskasvanute õppe keskuse Vestifex Koolitus direktor, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assoatsiooni ANDRAS juhatuse liige, Ida-Virumaa Aasta Koolitaja ning Eesti Aasta Koolitaja 2014, andragoogika magister (Tallinna Ülikool), täiskasvanute koolitajate koolituste korraldaja alates 2012. a ja EPALE Euroopa täiskasvanuhariduse saadik.

Kolm peamist mõtet:

- Kõik inimesed on erinevad ja väärtuslikud. Tähtis on inimene, mitte tema vanus.

- Õppeprotsessi personaliseerimine (õppija-keskne lähenemine, iga õppija toetamine tema õppeteel) on eduvõti erinevate põlvkondade koolitamisel.

- Grupitoetus erinevate põlvkondade inimeste õppimisel on väga oluline ja õppiva meeskonna loomise toetamine on üks koolitaja esimestest ülesannetest.

Elmo Puidet

BDA Consulting partner ja vanemkonsultant

Elmol on pikaajaline strateegilise juhtimise ja arengu kavandamise kogemus nii era- kui avalikus sektoris ning ettevõtjate, juhtide ja meeskondade koolitamise kogemus.

Viimase 18 aasta jooksul on tema poolt toetatud ja läbi viidud ca 180 erineva organisatsiooni arenguprotsessi ning koolitatud tuhandeid inimesi Eestis ja välismaal. Elmo on sertifitseeritud Brian Tracy juhtimis- ja strateegilise planeerimise metoodika koolitaja.

Ta on kaasatud mentorina ka EAS Ärimentorprogrammi ning viib läbi strateegia-alaseid diagnostikaid arenguprogrammi ettevõtetele.

Elmo on viinud avaliku sektori jaoks läbi strateegiakoolitusi, juhtinud ümarlaudu, koolitanud KOV spetsialiste ning kuulunud ise pikalt KOV komisjonidesse, ta on coach ja mentor.