XXI täiskasvanuhariduse foorum

Täiskasvanud õppija nädala lõpetab 26. oktoobril 2017 toimuv XXI täiskasvanuhariduse foorum, mis keskendub erinevatest põlvkondadest õppijatele ja nende koolitamisele.
Foorumil otsitakse  üheskoos vastuseid aktuaalsetele haridusprobleemidele ning proovitakse leida lahendusi elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse murekohtadele.
Ühtlasi võetakse arutlusele, kuidas saab koolitaja kiiresti arenevas ühiskonnas täita erinevatest põlvkondadest õppijate ootusi - milliseid metoodikaid selleks kasutada ning kuidas uusi lähenemisi rakendada. 

Päevast teeb otseülekande Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE ja seda saab vaadata eesti keeles  ja  inglise keeles.

Rohkem infot foorumi kohta SIIN

2017. aasta foorum viiakse läbi koostöös JCI Toomemäe Ettevõtlike Noorte Kojaga.

Täiskasvanuhariduse foorum toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames.