XI täiskasvanuhariduse foorum

XI täiskasvanuhariduse foorum teemal 
"Täiskasvanuharidus virtuaalühiskonnas"
toimub 19.oktoobril 2007 algusega kell 11.00 
Tartu Kutsehariduskeskuses
, Kopli tn 1.
PÄEVAKAVA

Tervitused
11.00   Liivi Raudsepp, Tartu Kutsehariduskeskuse direktori asetäitja
           Peeter Kreitzberg, Riigikogu liige

Peaettekanne

11.15   Teadmistepõhine infoühiskond: täiskasvanuharidus pidevalt muutuvas 
           infoühiskonnas – kas vedav või pidurdav jõud?
           Linnar Viik, Balti Arendus OÜ

Ettekanded

12.00   Kas kõik kasutajad õpivad internetis: informatsiooni, teadmiste ja  
           kommunikatsiooni kohtumispunktis
           Pille Pruulmann-Vengerfeldt, TÜ Ajakirjanduse- ja kommunikatsiooni- 
           instituudi teadur

12.45   Lõuna

13.45   Infoühiskond elu- ja õppekeskonnana – kus oleme ja kuhu plaanime minna
           Monika Saarmann, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 
           infoühiskonna talituse juhtivspetsialist

14.15   Üle maa leviv internetiteenus – kas tehnika lahendab kõik probleemid?
           Teet Koitjärv, Tapa abivallavanem

14.40   Õppija infoühiskonnas – võlud ja valud
           Varje Tipp, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse haridustehnoloog, 
           SA Tiigrihüpe koolitaja
           Laine Aluoja, Türi Gümnaasiumi õpetaja, SATiigrihüpe koolitaja

15.00   Foorumi lõpp

Modereerib ja kokkuvõtte teeb Henrik Roonemaa, ajakirja DIGI peatoimetaja

15.00  Õppekäik soovijatele Tartu Kutsehariduskeskuses

Foorumit on võimalik jälgida ütseülekandena interneti teel aadressil:
mms://video.eenet.ee/live.