VII täiskasvanuhariduse eelfoorum "Õppimine ja ettevõtlikkus saarel on nagu puupaadi pidamine"

VII täiskasvanuhariduse eelfoorum "Õppimine ja ettevõtlikkus saarel on nagu puupaadi pidamine" toimus 10.-11. juuni 2009  Hiiumaal.

Kolmapäeva õhtul oli võimalik osaleda Militaarmuuseumis toimuvas õpitoas "Kohaliku initsiatiivi rakendamine eramuuseumi rajamisel".

VII eelfoorum toimus Kärdlas koostöös SA Tuuriga ja sellel osales 51 inimest nii mandrilt kui saarelt.

Eelfoorumi ettekanded:
Vajutades ettenadele need avanevad

Jüri Lauter "Saarelisuse eripära koolivõrgu arendamisel"

Andres Arrak "Suhtumisest majandus- ja ettevõtlusalasesse haridusse"

Ene Kalmus "Kodanikualgatus ja ühiskonna struktuur Eestis"

Aivi Telvik "Täiskasvanute haridusmaastik Hiiumaal"

Reet Kokovkin "Õppimine rahvusvahelise koostöö kaudu"

Ilmi Aksli "Koostöökogu - hiidlaste konkurentsivõime käehoidja"

 

Ivo Eesmaa Kokkuvõte