Veiko Hani, Tartumaa

 

Veiko Hani: koolitamine aitab mul olla parem inimene


                                         

Veiko Hani on IKT-valdkonna koolitaja, kel on selge siht toetada inimesi ja organisatsioone tehnoloogia tulemuslikul kasutamisel. Veiko on panustanud Eesti haridustöötajate digipädevuste arendamisse – tema koolitustel on osalenud tuhandeid õpetajaid ja teisi haridusvaldkonna spetsialiste. Oma koolitusettevõttes Eduring on Veiko tegelenud ka koolide IT-juhtimise ja haridustehnoloogilise nõustamisega, õppematerjalide digiteerimisega ning koolitanud õpetajaid distantsõpet läbi viima.

Kuidas olete koolitajaks saanud ja mida see Teie jaoks tähendab?
Tehnoloogiavaldkonna inimesena 2001. aastal tööturule asudes märkasin, et tehnoloogia iseenesest ei tee suurt midagi – vaja on tehnoloogilised võimalused organisatsiooni jaoks tööle panna. See oli aeg, kus õpetajad täitsid koolides paberpäevikuid ja õppeedukuse analüüs tehti käsitsi nende põhjal. Pärast tunde suheldi telefonitsi lapsevanematega ja anti ülevaade õpilase õppeedukusest. See võttis õpetajatel palju aega ja oli kohati ebaefektiivne. Planeerisime arendused ja hakkasime tehnoloogiat tööprotsessidesse lõimima. Mõnevõrra ootamatult ilmnes töötajate vastupanu uuenduste suhtes. Uute lahenduste kasutuselevõtu toetamiseks asusin kolleege koolitama. Koolituste kaudu sain kasutajatelt ettepanekuid loodava süsteemi parendamiseks. Pärast aastast juurutamist ütlesid töötajad, et lahendus aitab neil aega kokku hoida ja sellest sai organisatsiooni aasta parim uuendus. Sündis kooli oma e-päeviku lahendus. Mõne aasta pärast kasutas seda igapäevaselt rohkem kui 2500 inimest. E-päeviku lahendust juurutades märkasin, et haridusvaldkonnas on ka muid kohti, kus tehnoloogia kasutuselevõtt võib tulemuslikkust tõsta. Hakkasin tegema õpetajatele arvutialaseid koolitusi – kuidas koostada õppematerjale. Kandideerisin Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitajaks ja sellest ajast olen regulaarselt tegutsenud õppijate toetamisega.

Kuidas koolitamine Teie arengut toetab?
Tehnoloogiavaldkonnas toimuvad iga päev muutused, nendega on oluline kursis olla, et oma õppijaid toetada. Õpin nii iseseisvalt kui ka kogukondades. Koolitajal on hea võimalus ennast arendada koolitades ja nõustades. Tõhus võimalus on õppida koos arengupartneri või kaaskoolitajaga. Koolitamine ongi suures osas õppimine ja enesearendamine – nii isiksusena, koolitajana kui ka erialaselt oma valdkonna spetsialistina. Usun, et koolitamine aitab mul olla parem inimene. 

Millised on need hetked koolitajatöös, kus tabate end äratundmiselt – mul on nii vahva töö!
Tore on, kui õppijad tulevad ja ütlevad mitu aastat pärast koolitust, et õpitu toetas nende hakkamasaamist uuel töökohal, või omandatud teadmised ja oskused on leidnud iga päev kasutamist. Samuti on vahva märgata, kui õppijad kogevad koolitusel ahhaa-efekti. Loen alati huviga õppijate tagasisidekirjeldusi koolituse kohta – need arendavad.