Veel üks hea raamat täiskasvanute õpetajatele

 

Sarjas „Õpetaja raamat“ ootab lugejaid viies väljaanne – „Õpetamisest: eesmärgist teostuseni.“ Pika kogemisega koolitajad Reet Valgmaa ja Erle Nõmm vaatavad oma tööle koolituse aegruumi, õpetaja tegevuse ja meetodite seisukohast. Põhjalikumalt käsitletakse interaktiivseid õppemeetodeid, meetodid on illustreeritud näidetega. Raamat näitab, miks on enesetunnetuslik-kommunikatiivse lähenemisviisi rakendamine õpisituatsioonis hädavajalik. Raamatut saab tasuta Eesti vabaharidusliidu büroost.