VÕTA seminar 16. aprillil

Kutsume teid osalema VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise) seminaril "VÕTA põhimõtted", mis toimub 16. aprillil 2008 Glehni lossis Tallinnas, aadressil Vana-Mustamäe tee 48.

Seminari korraldab ESFi poolt toetatava LÜKKA projekti (www.ut.ee/lykka) VÕTA alaprojekt.

Seminar on mõeldud ülikoolide, rakenduskõrgkoolide, kutseõppeasutuste juhtidele, õppetöö korraldajatele, õppekavaarenduse koordineerijatele, kvaliteedijuhtidele, kvaliteedispetsialistidele, õppejõududele, VÕTA nõustajatele ja hindajatele, akadeemilistele nõustajatele, üliõpilastele, tööandjate esindajatele, kutseomistamisega tegelejatele ja teistele teemast huvitatutele.

Seminaril antakse ülevaade VÕTA alaprojekti tegevustest, väljatöötatud VÕTA kvaliteedikriteeriumitest ja ühtsetest põhimõtetest, VÕTA rakendamisvõimalustest ning tutvustatakse Suurbritannia kogemusi VÕTA hindamisel. Töötubades arutletakse VÕTA ühtsete põhimõtete üle.

Seminari päevakava leiad SIIT

Registreerumise tähtaeg on 9. aprill 2008 ning registreeruda saab SIIN

Tänu Euroopa Liidu toetusele on seminar tasuta. Tartust viib Tallinna seminaripaika ja toob tagasi tellitud buss.