Ürituste sari „Kodukandi suurkujud”, Lääne-Virumaa

 

Kodukoha kultuuriloo kütkes


                                                                         

Kas teie teate, kus on sündinud kirjanik Eduard Vilde või riigivanem Juhan Kukk?

Õige vastus – Lääne-Virumaal. Selleks, et läänevirukad tunneksid paremini oma kandi ajalugu ja olulisi inimesi, kutsus MTÜ Südameasi 2021. aastal ellu ürituste sarja „Kodukandi suurkujud“.  Nagu sarja nimigi ütleb, võeti raamatukogudes toimunud teeõhtutel, väljasõitudel ja õppekäikudel teemaks Lääne-Virumaal sündinud või tegutsenud inimesed, kes on oma tegevusega mõjutanud Eesti kultuuriajalugu. MTÜ Südameasi juhatuse liige ning ürituste sarja eestvedaja ja lektor Ada Väät märgib: „Meil ei ole tegevus koolituste nime all, on temaatilised teeõhtud ja õppekäigud, mis on tõesti õnnestunud vorm - saab teadmisi ja infot jagada, kultuuriteemasid lahata, tuua paralleele kaasaega, minevikku meenutada. Seda enam, et publiku hulgas oli neid, kes veel mäletasid näiteks Kalju Karaskit, Hugo Lauri, Helmut Jonuksit. Kui rääkisime Kersti Merilaasist, siis lugesime ka tema luuletusi, seda tegid inimesed ise, kes soovisid.“
Rakke raamatukogu on aga muutunud omamoodi kultuurikeskuseks – lisaks sellele, et raamatukogus toimuvad paljud kokkusaamised, seati üles ka näitus „Kodukandi suurkujud“. Edaspidi jõuab näitus teistesse piirkonna raamatukogudesse, koolidesse ja külamajadesse. Kadi Keär, Rakke raamatukogu direktor kinnitab, et „Kodukandi suurkujud” on äge üritus – meeldib nii tegijatele kui ka osalejatele! „Sellest on kujunenud traditsioon ja tegevust kindlasti jätkatakse, sest avastamist jätkub veel palju – meie piirkonnas on palju Eesti kultuuriloo mõjutajaid.“

Kui populaarsed on „Kodukandi suurkujude“ üritused?
Ada Väät: Ühel koosviibimisel või väljasõidul on osalejaid tavaliselt 20–30. Näiteks augustis toimunud õppekäigule Alatskivile Juhan Liivi majamuuseumisse ja Alatskivi lossi täitus meie buss nädala jooksul pärast ürituse väljareklaamimist ja inimesed olid ootejärjekorras, et kui keegi loobub, saaks kaasa tulla. Üksjagu on neid, kes osalenud kõikidel üritustel – üks neist näiteks Tea Niinep (66). Tema ütles, et ootab üritusi huviga ja raamatukogu on saanud kohaks, kus käia üritustel. Talle on suurt huvi pakkunud kodukoha kultuuriajalugu ja ta on lugenud pärast üritusi raamatuid kirjanikelt, kes on Rakke piirkonnaga seotud.

Milline on sarja „Kodukandi suurkujud“ mõju ja kasu kogukonnale?
Ada Väät: Inimesed käivad koos, neil on huvitav. Meie kant on kultuuriloo poolest rikas – see annab juurde uhkust oma kodukoha üle, inimesed on uudishimulikud, nad saavad teadmisi juurde oma kodukandi ja kogu Eesti kultuuriajaloost. Õppekäigud on väga vajalikud, sest paljud inimesed ei ole käinud muuseumites ja lossides. Oleme igal õppekäigul lisanud ka mõne suure muuseumi: näiteks kui käisime Lutsu majamuuseumis Tartus, külastasime ka Eesti Rahva Muuseumi. Lisaks Vilde majamuuseumile Tallinnas külastasime ka Lennusadamat. See kõik on lisaväärtus meie ettevõtmisele, avardab palju silmaringi.

Loo autor: Heli Lehtsaar-Karma