Tugivõrgustiku kaasamine täiskasvanuhariduse edendamiseks (2010)

 

Täiskasvanud õppija nädala üle-eestilise võrgustiku liikmete küsitlus viidi läbi 2010 aasta kevadel toimunud TÕNi teabepäev-koolitustel, mis toimusid Tartus, Tallinnas, Narvas, Kuressaares ja Paides. 

Küsitluse sihiks oli kaasata võimalikult suurt osa ETKA Andrase tugivõrgustiku liikmetest kaasa mõtlema võrgustiku arengute üle. Võrgustiku liikmetel oli võima- lus oma seisukohti avaldada seniste ETKA Andras tegevuste kohta.

Küsitluse tulemused (PDF fail) leiad SIIT