Toimus ETKA Andrase liikmete üldkogu

29.juunil 2020 toimus Tallinnas ETKA Andrase iga-aastane liikmete üldkogu.
Üldkogu juhatas Marika Kaasik. 

Päevakorras oli 2019.a aastaaruande kinnitamine ning uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine. Ühehäälselt kinnitati 2019. aasta aruanne.
Juhatusse valiti järgmiseks kolmeks aastaks seitse liiget.

2020.aasta üldkogu otsusega on ETKA Andrase uus juhatuse koosseis: juhatuse esimees Ene Käpp (individuaalliige).
Juhatuse liikmed
Karin Kurvits (Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium), 
Tiia Ristolainen (Tartu Ülikooli Elukestva õppe keskus),
Ade Sepp (Kuressaare Ametikool),
Sigrid Aruväli (Innowise OÜ ),
Tiia Murulaid (individuaalliige),
Jelena  Lohmatova (Vestifex OÜ).

ETKA Andras revisjonikomisjoni liikmeteks valiti:
Tiina Leosk (Leoski Tööõigusabi OÜ )
Robert Ossipov (Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium).