Toimus esimene AGENDA piirkondlik arendusseminar

 4.-5. märtsil toimus ETKA Andrase ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös esimene arendusseminar, kus osalesid Tartumaa, Võrumaa ja Jõgevamaa valdade haridus- ja sotsiaaltöö spetsialistid ning eeltoodud maakondade täiskasvanuhariduse koordinaatorid.

Seminari videotervituses rõhutas Haridus- ja Teadusministeeriumi elukestva õppe ja oskuste osakonna asejuhataja Külli All, et meie kõigi kohus on mõelda, kas oleme teinud kõik selleks, et täiskasvanutel, kellel on vaja juurde õppida, saavad seda teha.„Haridusstrateegia 2035 järgi peame kindlustama vajalikud õppimisvõimalused, motiveeritud koolitajad ja vastavuse ühiskonna ning tööjõuturu vajadustega. Olen veendunud, et kohalikud omavalitsused saavad olla nende eesmärkide täitmisel meile head partnerid,“ ütles Külli All.

Arendusseminaride eesmärk on toetada elukestva õppe mõtteviisi kujunemist ning pakkuda tööriistu täiskasvanud õppijate vajaduste ja õppimisvõimaluste analüüsimiseks oma piirkonnas.

Järgmine arendusseminar toimub 25. - 26. märtsil veebipõhiselt Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Raplamaa haridus- ja sotsiaaltöö spetsialistidele.

Seminarid toimuvad Euroopa Komisjoni Erasmus+ projekti "AGENDA - Euroopa täiskasvanuhariduse valdkonna tegevuskava" raames ja on osalejatele tasuta.