Toimus AGENDA projekti motivatsioonipakettide läbiviijate lõpuseminar

6. oktoobril toimus AGENDA projekti motivatsioonipakettide läbiviijate lõpuseminar. Projekti sihtrühmaks olid madala haridustasemega väikelaste vanemad. Motivatsioonipakettide läbiviijad jagasid projekti käigus läbiviidud tegevuste tulemusi ja kogemusi. Motivatsioonipakettides osales kokku 88 inimest, 73 naist ja 15 meest. Osalenutel olid pooleli jäänud õpingud gümnaasiumis või põhikoolis. Motivatsioonipakettide läbiviimise eesmärk oli motiveerida osalejaid õpinguid jätkama ning saada sisendeid õppesse tagasipöördumise toetustegevuste planeerimiseks.

Õpinguid jätkas täiskasvanute gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses 23 osalejat, 22 osalejat osales täienduskursustel ning karjäärinõustaja kohtuma läks 10 inimest. Motivatsioonipakettide läbiviijad tõdesid, et väga keeruline oli leida õiget sihtrühma ja tegevuste algfaasis neid motiveerida projektis osalema. Projekti lõpus, aga soovisid osalejad kohtumisi jätkata ning motivatsioonipaketi läbiviijatest olid saanud nende usaldusisikud. Lõpuseminaril jäi kõlama mõte, et selline projekt, kus sihtrühmaga individuaalselt tegeletakse ning grupiga koos õppeasutustega käiakse tutvumas, peaks toimuma aastaringselt.

AGENDA projekti tegevustega saab tutvuda Andrase kodulehel siin

Ajavahemikul 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2023 koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames projekti "AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" (inglise keeles "National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning")