Tenno Lauri, Hiiumaa

 

Eluaegse politseiniku uus algus


                            

Hiiumaa aasta õppija Tenno Lauri (53) võis pärast pikaajalist politseitööd jääda pensionile 50. eluaasta täitumisel. 2019. aasta suvel Tenno otsustaski, et aitab küll. Tema jaoks tähendas see aga uue karjääri planeerimist. „Ei taha ju 50-aastaselt koju istuma jääda,“ ütleb Tenno.Tenno asus tööle MTÜ Samaaria Eesti Misjoni hooldekodus hooldustöötajana ja Hiiumaa Haigla meditsiinilise transpordi autojuhina. Päris tundmatus kohas vette hüppamine see ei olnud. Tennol on olnud palju kokkupuuteid lähedaste hooldamisega. Aastate eest hooldas ta vanaema, hiljuti ämma. Oma tugevusi ja varasemaid kogemusi arvestades tegi Tenno karjääripöördel teadliku valiku. Möödunud aasta septembris alustas Tenno õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuses hooldustöötaja 3. kutsetaseme erialal. Samuti on ta läbinud mitmeid Hiiumaa Haigla sisekoolitusi. Kui Haapsallu tuleb ka hooldustöötaja 4. taseme õpetus, lubab Tenno kaaluda sellegi kursuse läbimist.

Miks te õpite?
Vanad hooldustöötajad ütlevad, et mis see hooldustöö on – kui oskad tagumikku pühkida, siis see ongi kogu töö. See ei ole kaugeltki nii. On vaja ennast täiendada, saada uusi oskusi ja teadmisi: näiteks psühholoogias, ergonoomikas, suhtlemises. Ma ei kujutanud ettegi, kui palju on hooldustöös võimalik kasutada abivahendeid ja millised on võimalused vanurite aktiveerimiseks. Seal on väga palju asju, mida õppida.

Milliseid muutusi on õppimine teie ellu toonud?
Õppimine on andud palju uusi kogemusi. Ka teistest õppijatest osad töötavad juba hooldekodudes. Nendega suhtlemine ja kogemuste vahetamine annab väga palju. Kooliskäimine toob ka vaheldust, äratab ellu ja aktiveerib heas mõttes. Eesmärk on koolis omandatud teadmisi ja oskusi hiljem igapäevatöös kasutada.