Tasuta õppimisvõimalused

Allolev nimekirja on koostanud Karin Andre, Eesti Töötukassa tööturukoolituse teenusejuht.

Informatsioon kutsevalikute tegemiseks: www.rajaleidja.eewww.kutsekoda.ee

Tasuta arvutikoolitused:

Keeleõpe internetis:

Muud õppevõimalused ja info tasuta koolituste kohta: