Tartu Ülikooli väärikate ülikool ja Ö-ülikool, Saaremaa

 

Saaremaal kohtuvad 19- ja 91-aastased õppijad


                                                                     

Maie Meius on Saaremaal juba tosin aastat korraldanud Tartu Ülikooli väärikate ülikooli loenguid ja seitse aastat eest vedanud Ö-ülikooli. Ta kinnitab, et kuulajates, kelle arv iga õppeaastaga suureneb ja ulatub tänavu sügisel üle 200, pole märgata väsimust. Vastupidi: huviga oodatakse uue õppeaasta loenguprogrammi.
Nii tullaksegi kergel sammul ja särasilmsetena 12 korda aastas Kuressaares Saaremaa Gümnaasiumis toimuvatele loengutele üle Muhu- ja Saaremaa. Miks? Õppur Elina Trave leiab, et väärikate ülikool on eriline nähtus, mis mõjutab inimesi hingeliselt ja emotsionaalselt, kuid vahel ka lausa füüsiliselt, sest mõni lektor paneb tegema kasulikke harjutusi. „Meiega on kohtunud oma ala parimad: poliitikud, arstid, teadlased. Enamik neist on otseselt või kaudselt seotud Saaremaaga. See on erakordne võimalus saada osa nende jagatavatest teadmistest, mis meidki targemaks muudavad,“ rõõmustab Trave.

Väärikate ülikool tutvustamist ei vaja – seal osalevad inimesed, kel eluaastaid üle poolesaja. Kuid mis on Ö-ülikool?
Maie Meius: Loengutele tahtsid tulla ka nooremad inimesed, aga me ei saanud neid vastu võtta: saali ei mahtunud ja ei tahtnud ka formaati rikkuda. Minu juurde tuli 2016. aastal väärikate ülikooli õppur Imbi Lamp koos oma gümnasistist tütrega. Nad tegid ettepaneku teha loenguprogramm noorematele, peamiselt gümnaasiumiealistele. See oli väärt idee. Pidasime nõu ja Ö-ülikooli formaat sai paika, nagu ka nimi, mis viitab saarlastele omasele ö-tähele. Ö-ülikooli loenguprogramm on sama kui väärikate ülikoolis ja toimub samal päeval – sama lektor peab kokkulepitud kuupäeval kaks loengut, varasemal kellaajal väärikatele ja hiljem Ö-ülikooli kuulajatele.

Mis Teile loengute korraldamisel kõige rohkem rõõmu on teinud?
Maie Meius: Võimas tunne on seista loengut sisse juhatades oma suurearvulise õppurite auditooriumi ees. Oma loominguga (aga mis on üks loenguprogramm muud kui looming?) olen suutnud pakkuda paljudele midagi väga olulist ja pälvinud usalduse. Nii õppurite kui ka oma lektorite usalduse. Olen kohtunud ja tundma õppinud väga paljusid sisukaid, imetlusväärseid ja huvitavaid inimesi nii õppurite kui ka lektorite hulgas. Aastatega on tekkinud omade tunne, kuuluvus väärikate suurde peresse. Kuuluvustunne on väga oluline.

Milline on väärikate ülikooli ja Ö-ülikooli mõju ja kasu kogukonnale?
Heino Joandi, Saaremaa aasta õppija 2022: Väärikate ülikool ja Ö-ülikool on üle terve Saaremaa toonud kokku eri põlvkonnad ja andnud inimestele hea põhjuse tulla kodust välja, olla kursis maailma asjadega ja suhelda omavahel. Mis saab olla paremat, kui 90-aastased ja gümnasistid saavad koos kuulata loenguid, esitada lektoritele küsimusi ja arutleda eri seisukohtade üle. See on minu meelest parim viis eri vanuse ja sotsiaalse taustaga kogukonnaliikmete ühendamiseks.

Loo autor: Heli Lehtsaar-Karma