Targaks tegev elustiil

 


Agne Narusk

Seda ajakirja numbrit kokku pannes jäid kauemaks kui päevaks mu jaoks kõlama fraasid: „õppimine on elustiil“ ja „kõik sõltub tahtest ning logistikast.“ Ilmselt on lugude kangelastega, kust need mõtted esile kerkisid, hästi kerge samastada end kõigil neil, kes ühel või teisel moel õpivad töö, laste või mõlemate kõrvalt. Nagu öeldud: õpitud on alati. Nagu öeldud: kõik sõltub logistikast.

Et seda kõike kergem oleks teha, lugegem toeks esiteks nende tublide inimeste lugusid. Teiseks pole sugugi liiast end kurssi viia asjaomase seadusandluse- ga. Kehtivates tööd ja õpinguid puudutavates õigus- aktides on sees nii mõnigi keeruline lause, mille lahtiseletamine on kergem asjatundja toel. Näiteks kas teadsite, mitu päeva õppepuhkusest aastas peab tööandja maksma teile keskmist palka ja mitu päeva tuleb õppida n-ö tasuta?

Kes vastata ei oska, lugege kehtivat täiskasvanute koolituse seadust (TäKS). Kes vastata ei oska, lugege kehtivat täiskasvanute koolituse seadust (TäKS). Veel parem: lugege Õpitreppi, mida käes või arvutiekraanil hoiate. Siit saate teada, kuidas võtta puhkust eksamite ajaks.Olgu te siis tublid töö kõrvalt kooli lõpetajad või tahtmist täis sisseastujad. Õnn, teadmised ja toetus kuluvad ära mõlemale.

Lõpetuseks: ilma õpingute eestvedajateta oleks õppida raske. Palju õnne, ETKA Andras!