Tapa lasteaed Pisipõnn, Lääne-Virumaa

 

Õppimine on lasteaias igapäevane ka õpetajatele


                                                                                  

Tapa lasteaias Pisipõnn väärtustatakse ühisõppimist ja järgitakse reeglit võtta koolitustel õpitu igapäevatöös kasutusele kahe nädalaga.
Tea Välk on Tapa lasteaeda Pisipõnn juhtinud juba 23 aastat. Õppimist hindab ta kõrgelt, sest see aitab olla kursis uute suundadega, mida on vaja teada kiiresti muutuvas igapäevaelus. Väga oluliseks peab ta töötajate koosõppimist. „Inimesed näevad üksteist hoopis erinevas situatsioonis kui tavaliselt. Nad hakkavad mõtlema ja omavahel suhtlema teistel teemadel,“ räägib Välk. Tema sõnul suurendab see inimeste eneseusku ja ühtekuuluvustunnet. Eriti hindab lasteaia juht asutuse pikaajalisi sisekoolitusi väljast kutsutud lektoritega.Loomulikult on võimalik osaleda ka üksikul koolitusel. Sealt saadud kogemusi jagatakse siseveebis. Lasteaia juhtkond peab oluliseks, et õpitut rakendatakse kahe nädala jooksul, et uued head teadmised ei läheks kaotsi. Seetõttu püütaksegi koolitusel osalenu võimalikult kiiresti suunata teistega arutlema uute teadmiste üle, jagama materjale ja rakendama õpitut. Üksikul koolitusel osalenud töötaja kirjutab ka koolituse tagasiside, analüüsides omandatud teadmisi ja nende rakendamist oma töös.
Lasteaia eripedagoogi Kadri Koha kinnitusel on õppimine saanud lasteaias juhtkonna prioriteediks ja väärtustatakse kõikide töötajate enesetäiendamise vajadusi. Enesetäiendamisest on saanud loomulik asi ja vaatamata rahastamise keerukusele leitakse kõikidele töötajatele võimalus koolitustel osalemiseks.

Miks loote organisatsioonis õppijasõbralikku töökeskkonda?
Tea Välk, Tapa lasteaia Pisipõnn direktor: Organisatsiooni liikmete ühisel teadmiste omandamisel tekivad ka ühised väärtused. Töötajad tunnevad end kaasatuna ja organisatsioonis toimuva eest vastutavana. Ollakse kursis uute suundade ja muudatustega, mis on väga vajalik kiiresti muutuvas igapäevaelus.

Millist kasu on toonud töötajate õppimise soosimine?
Inimesed, kes varem suhtusid enesetäiendamisse ükskõikselt, on hakanud endale ise kärmelt leidma koolitusi ja nendele registreeruma. Õppijate eeskujul koolitavad end ka need, kes seda enne mingil juhul ei teinud. Ennast täiendanud töötajad liiguvad ka ametiredelil. Nii mõnestki õpetaja abist on saanud lasteaiaõpetaja just tänu õppimisele. Asutuse juhina tunnen, kui head on teadlikud ja motiveeritud töötajad – nad tulevad muudatustega märgatavalt kiiremini kaasa. Koolitajad on neile juba selgeks teinud muutuste põhjused ja olulisuse.

Loo autor: Tanel Raig