Täiskasvanute koolitajate rahvusvahelise raamõppekava esitlus

21. augustil tutvustas Andras Rakveres Erasmus+ projekti “Taking to the Top – Adult Educators on the Journey (TTop)” raames valminud täiskasvanute koolitajate raamõppekava. Kokku olid kutsutud täiskasvanute koolitajad, koolituse pakkujad ja täiskasvanuhariduse eri osapooled. Raamõppekava on valminud koostöös Kreeka, Rootsi, Portugali, Suurbritannia, Šveitsi ja Eesti koostööpartneritega. See on soovituste kogumik, mida täiskasvanute koolitajad saavad üle Euroopa kasutada. Raamõppekava koosneb üldosast ja üheksast moodulist. Moodulite teemad lähtuvad kaasaja täiskasvanute koolitajatele vajalikest kompetentsidest, et pakkuda kvaliteetset täiskasvanute koolitust. Raamõppekava on kättesaadav Andrase kodulehel alates septembri lõpust.