Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise info

Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise tähtaeg on 1.oktoober 2017.

Kutse andmisega seonduv täpsem info on kättesaadav meie kodulehel.

Infoseminar kutse taotlejatele toimub 14.augustil Tallinnas. Seminaril osalejate kohtade arv on piiratud.

Infoseminarile registreerumine on lõppenud.