Täiskasvanuhariduse tänusündmusel Tartus selgusid vabariigi parimad!

Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames tunnustati täna 26. korda aasta õppijaid, õpitegusid, õppijasõbralikke tööandjaid ning koolitajaid.
Tunnustusüritus toimub täiskasvanud õppija nädala raames, mille fookuses on inimese õppimine ja enesetäiendamine läbi elu.
Õppimine kogu elu vältel on üksikisiku ja ühiskonna arengu põhiliseks eelduseks, et toime tulla kiiresti muutuvas maailmas. Sel aastal esitati täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile 359 kandidaati: 147 õppijat, 77 õpitegu, 82 koolitajat ja 53 õppijasõbralikku tööandjat.

Kõikides maakondades toimus maakondlike esinumbrite valimine ning tunnustamine, kelle seast valiti välja aasta tublimad tegijad riiklikul tasemel.
Oma tervitused ning tänusõnad täiskasvanud õppijatele andis edasi haridus- ja teadusminister Kristina Kallas: „Eesti inimesed on hariduse usku ja tahavad õppida. Samuti on neil ka julgust teha kannapööre karjääris või jätkata haridusteed. Rõõmustav on, et ka Eesti tööandjad väärtustavad heade oskustega töötajaid ja panustavad omalt poolt inimeste arengusse. Ka kaasaegsed digivahendid võimaldavad paindlikke õpiviise, mis on eriti tähtis täiskasvanud õppuritele, kes uusi teadmisi omandavad töö ja pere kõrvalt,” sõnas minister ning avaldas heameelt, et üle Eesti on arvukalt tublisid täiskasvanuid, kes enesetäiendamist tähtsaks peavad.

2023. aasta laureaadid:
Aasta õppija 2023 Mihkel Kembre, video, lühilugu
Aasta õppija 2023 eripreemia Harri Lumiste, video, lühilugu
Aasta õppija 2023 rahva lemmik Helen Viilukas, video, lühilugu
Aasta õpitegu 2023 Meeste aasta Saue Vallas, video, lühilugu
Aasta õpitegu 2023 eripreemia Rõuge külaülikool, video, lühilugu
Aasta koolitaja 2023 Anu Vaagen, video, lühilugu
Aasta koolitaja 2023 eripreemia Maire Raidvere, video, lühilugu
Aasta õppijasõbralik tööandja 2023 Ouman Estonia OÜ, video, lühilugu
Aasta õppijasõbralik tööandja 2023 eripreemia Tapa Lasteaed Pisipõnn, video, lühilugu

Maakondade aasta õppija 2023 laureaadid
Maakondade aasta õpitegu 2023 laureaadid
Maakondade aasta koolitaja 2023 laureaadid
Maakondade aasta õppijasõbralik tööandja 2023 laureaadid

11.-22. oktoobrini toimuval täiskasvanud õppija nädalal (TÕN) on fookuses õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul.
TÕNi raames toimuvad üle Eesti mitmesugused üritused – loengud, õpitoad, näitused, avatud uste päevad, koolitused, ekskursioonid jms.
Täiskasvanud õppija nädalat korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium ning ETKA Andras Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Täiskasvanud õppija nädalat korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium ning ETKA Andras Euroopa Sotsiaalfondi toel.
Rohkem infot aasta õppijate ja õpitegude kohta leiad ETKA Andrase kodulehelt www.andras.ee.