Täiskasvanuhariduse kampaania märgatavuse uuring

Täiskasvanuhariduse teavituskampaania "Jätka õpinguid koos teiste täiskasvanutega" viidi Zavod BBDO poolt läbi augustist kuni oktoobrini.

Täiskasvanuhariduse teavituskampaania märgatavuse uuring viidi läbi 02.11 – 19. 11. 2017 Turu-Uuringute AS poolt.

Lähemalt saab uuringuga tutvuda SIIN.