Täiskasvanuhariduse järelfoorum "Targalt tulevikku"

Millised satelliidid on täiskasvanud õppijat saatmas 2035? Kuidas navigeerivad täiskasvanuhariduse osapooled? Kuidas toimib õppimise külgetõmbejõud? Kuidas mitte sattuda haridusteel kaaluta olekusse, vaid säilitada tasakaal?

Oktoobris 2018 toimus ETKA Andrase ja HTMi eestvõttel täiskasvanuhariduse foorum, kus osalejad andsid esmase sisendi loodavasse haridus- ja teadusstrateegiasse 2021-2035. Eesmärgiks on välja töötada realistlik pikaajaline visioon hariduse, teaduse, keele- ja noortevaldkondade arendamiseks nii, et Eestis oleks soodne keskkond teadmiste loomiseks, omandamiseks ja kasutamiseks ning inimesed saaksid ja tahaksid õppida kogu elu, oleksid loovad, ettevõtlikud ja uuele avatud ning panustaksid sidusa ja demokraatliku ühiskonna kujunemisse.

15. veebruaril toimub 2019 täiskasvanuhariduse järelfoorum „Targalt tulevikku“, kus kogume täiendavaid ideid ja sisendit täiskasvanuhariduse valdkonna arendamiseks. Järelfoorumi päevakava siin.

Toetamaks arutelusid, saame päeva jooksul ka sõnumeid tulevikust – Kanal2 teleseriaali „Teine võimalus“ tegelastelt Tuleviku külast 2035.
Mõttevahetuste teekonda tulevikku juhib Kadri Kiigema, Tallinna Ülikooli turundus ja kommunikatsiooniosakonna juhataja.

Järelfoorumi otseülekannet saab jälgida SIIN

Täiskasvanuhariduse järelfoorumit korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium ning ETKA Andras.Järelfoorum  toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames ning on osalejatele tasuta.