Täiskasvanuhariduse järelfoorum TARGALT TULEVIKKU

Täiskasvanuhariduse järelfoorum TARGALT TULEVIKKU

15. veebruar 2019
Kell 11:00 – 16:00
Ülemiste Technopolis, Öpiku konverentsikeskus, ruum Kosmos
Valukoja 8, Tallinn

Millised satelliidid on täiskasvanud õppijat saatmas 2035? Kuidas navigeerivad täiskasvanuhariduse osapooled? Kuidas toimib õppimise külgetõmbejõud? Kuidas mitte sattuda haridusteel kaaluta olekusse, vaid säilitada tasakaal?

Oktoobris 2018 toimus ETKA Andrase ja HTMi eestvõttel täiskasvanuhariduse foorum, kus osalejad andsid esmase sisendi loodavasse haridus- ja teadusstrateegiasse 2021-2035. Eesmärgiks on välja töötada realistlik pikaajaline visioon hariduse, teaduse, keele- ja noortevaldkondade arendamiseks nii, et Eestis oleks soodne keskkond teadmiste loomiseks, omandamiseks ja kasutamiseks ning inimesed saaksid ja tahaksid õppida kogu elu, oleksid loovad, ettevõtlikud ja uuele avatud ning panustaksid sidusa ja demokraatliku ühiskonna kujunemisse.
 

Olete oodatud 15. veebruaril 2019 täiskasvanuhariduse järelfoorumile „Targalt tulevikku“, kus kogume täiendavaid ideid ja sisendit täiskasvanuhariduse valdkonna arendamiseks.
 

Kavas

 • Haridus ja teadustrateegia 2020-2035 koostamise hetkeseis
  Haridus- ja teadusministeeriumi analüüsiosakonna esindaja
 • Hariduse roll muutuvas majanduses.
  Peeter Koppel, AS SEB Pank privaatpanganduse strateeg
 • Masinõpe ja elukestev mõtlemine.
  Maarja Vaino, Tallinna Kirjanduskeskuse direktor
 • Paneeldiskussioon “Tuleviku koolitaja – kas inimene või robot?“
 • 26.10.2018 täiskasvanuhariduse foorumi lauaarutelude kokkuvõtted
  ETKA Andras esindaja
 • Lauaarutelud

Toetamaks arutelusid, saame päeva jooksul ka sõnumeid tulevikust – Kanal2 teleseriaali „Teine võimalus“ tegelastelt Tuleviku külast 2035.
 

Mõttevahetuste teekonda tulevikku juhib Kadri Kiigema, Tallinna Ülikooli turundus ja kommunikatsiooniosakonna juhataja.
 

Kui sa soovid kaasa rääkida, registreeru 5. veebruarini SIIN.
Kohtade arv on piiratud!

Täiskasvanuhariduse foorumit korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium ning ETKA Andras.
Foorumist teeb otseülekande Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE.
Täiskasvanuhariduse foorum toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames ning on osalejatele tasuta.  

Foorumil osaledes palume arvestada sellega, et sündmust pildistatakse ja filmitakse. Foto- ja videomaterjali levitab ETKA Andras ning EPALE.