Täiskasvanuhariduse foorum (THF)

1997. aasta sügisel toimus esimene täiskasvanuhariduse foorum. Alates II täiskasvanuhariduse foorumist on see üritus liidetud täiskasvanud õppija nädalaga.

Täiskasvanuhariduse foorumi korraldamise eesmärgid:

· avalikkuse tähelepanu tõmbamine elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse tähtsusele;
· avaliku diskussiooni käivitamine aktuaalsete haridusprobleemide üle;
· erinevate täiskasvanuhariduse toimegruppide ja sotsiaalsete partnerite - poliitikud, tööandjad, töövõtjad, koolitajad - koostöö edendamine;
· surve avaldamine poliitiliste otsuste tegijatele ja ettepanekute väljatöötamine riiklikele institutsioonidele hariduspoliitiliste otsuste langetamiseks;
· riiklike ja erastruktuuride ning kolmanda sektori jõupingutuste ühendamine hariduselu edendamiseks

THFid toimus Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Täiskasvanuhariduse foorum 2023

9.novembril toimus  Tallinna Ülikooli aulas täiskasvanuhariduse foorum „Tööta ja õpi - võimalused ja tegelikkus“.

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor andis foorumil ülevaate majanduse olukorrast, kuidas mõjutab Eesti majanduse väljavaade tööturgu ja milliseid väljakutseid esitab see haridussüsteemile?
Täiskasvanuhariduse murekohtadest  ja võimalustest rääkis  Janno Järve Rakendusuuringute Keskusest CentAR.
Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute Keskuse haridus- ja teaduspoliitika teemavaldkonna juht Helen Urmann jagas õppepuhkuste uuringu tulemusi tööandjate ja õppurite pilgu läbi.

Aulas arutasid Rasmus Kagge eestvedamisel tööturu ootuste  ning  täiskasvanute õppimise  ja  vastutuse teemal Gerli Jõgi Perforce Software OÜ-st, Nelli Pormeister Sportland Eesti AS-ist, Suzanna Busko CF&S Estonia AS-ist. Foorum lõppes kohapeal lauaaruteludega.

Foorumi ülekannet sai jälgida ETKA Andrase facebook live vahendusel Postimehes.
Foorum korraldati Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" toel.

Täiskasvanuhariduse foorum 2022

Rasmus Kagge juhtimisel toimus 23. novembril täiskasvanuhariduse foorum „Uued ja paindlikud õpivõimalused täiskasvanutele“.

Eesti elanike huvist täienduskoolituste, eriti mikrokvalifikatsioonide ja -kraadide omandamise vastu rääkis Anna Karolin Kantar Emorist.
Karin Tudal, Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni juhatuse liige tutvustas Prantsusmaa individuaalsete õpikontode süsteemi.
Eneken Titov Mainorist jagas Ülemiste linnaku koolituskrediidi sisseseadmise kogemusi.
Stuudios arutasid Haridus- ja Teadusministeeriumi ja ülikoolide esindajad, koolitajad ning tööandjad selle üle, kas uudsed õppimisvõimalused täiskasvanutele on piisavalt paindlikud ja atraktiivsed, et saavutada haridusstrateegia pikaajalisi eesmärke.

Täiskasvanuhariduse foorum 2021

23. novembril toimus täiskasvanuhariduse foorum „Traditsioonilised versus uudsed õpivõimalused – kuidas edasi?“
Põnevad ettekanded tegid Joonas Hellerma „Hinge pööramise kunst – filosoofilisest haridusideaalist“ ja Heli Aru-Chabilan „Kas hariduse tulevik on TikTok?“
Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Töötukassa ja ülikoolide esindajad, koolitajad ning tööandjad arutlesid selle üle, kus lõpeb iseseisev õppimine ja algab koolitus, kas uudsed õppimisvõimalused söövad välja traditsioonilised koolitused ning kas kõike, mida inimene õpib, on vaja mõõta ja hinnata.

Foorumi moderaator on Margus Saar.

Täiskasvanuhariduse foorum 2020

12. novembril toimus  Urmas Vaino juhtimisel veebipõhine täiskasvanuhariduse foorum, kus heideti pilk tagasi kevadisse eriolukorda õppija, koolitaja, koolituspakkuja ja tööandja vaates ning  arutati, milliste kogemuste ja mõtetega minnakse vastu tulevikule.
Ajakava:
13.00 - 13.10 Sissejuhatus ja tervitussõnad Terje Haidak, Haridus- ja teadusministeerium
13.10 - 13.40 I paneeli arutelu 
Kuidas toimus õppimine  kevadise eriolukorra ajal – koolitaja ja koolituse pakkuja vaates, tööandja ja töötaja vaates?          
Moonika Aedmaa, Tallinna Teeninduskool
Raimo Ülavere, OÜ Mindsweeper
Ingrid Leinus, Tartu Rahvaülikool

13.40 - 13.50 Muusikaline vahepala Mihkel Mattisen
13.50 - 14.25 II paneeli arutelu 
Millise kogemuse võrra rikkamana minnakse vastu tulevikku,  mida peaks edaspidi arvestama,  milline on tulevikustrateegia?
Edward Laane, Kuressaare Haigla
Aune Valk, Tartu Ülikool
Maarika Honkonen, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
Teele Saarma, Swedbank

14.25 - 14.30 Kokkuvõte 
 

FOORUMI SALVESTUS

Täiskasvanuhariduse foorumit korraldatati Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" toel.

Täiskasvanuhariduse järelfoorum "Targalt tulevikku" 15.02.2019

Millised satelliidid on täiskasvanud õppijat saatmas 2035? Kuidas navigeerivad täiskasvanuhariduse osapooled? Kuidas toimib õppimise külgetõmbejõud? Kuidas mitte sattuda haridusteel kaaluta olekusse, vaid säilitada tasakaal?

Oktoobris 2018 toimus ETKA Andrase ja HTMi eestvõttel täiskasvanuhariduse foorum, kus osalejad andsid esmase sisendi loodavasse haridus- ja teadusstrateegiasse 2021-2035. Eesmärgiks oli välja töötada realistlik pikaajaline visioon hariduse, teaduse, keele- ja noortevaldkondade arendamiseks nii, et Eestis oleks soodne keskkond teadmiste loomiseks, omandamiseks ja kasutamiseks ning inimesed saaksid ja tahaksid õppida kogu elu, oleksid loovad, ettevõtlikud ja uuele avatud ning panustaksid sidusa ja demokraatliku ühiskonna kujunemisse.

15.veebruari täiskasvanuhariduse järelfoorumil „Targalt tulevikku“ koguti täiendavaid ideid ja sisendit täiskasvanuhariduse valdkonna arendamiseks.
Kavas

  • Haridus ja teadustrateegia 2020-2035 koostamise hetkeseisHaridus- ja teadusministeeriumi analüüsiosakonna esindaja
  • Hariduse roll muutuvas majanduses.Peeter Koppel, AS SEB Pank privaatpanganduse strateeg
  • Masinõpe ja elukestev mõtlemine. Maarja Vaino, Tallinna Kirjanduskeskuse direktor
  • Paneeldiskussioon “Tuleviku koolitaja – kas inimene või robot?“
  • 26.10.2018 täiskasvanuhariduse foorumi lauaarutelude kokkuvõtted ETKA Andras esindaja
  • Lauaarutelud

Toetamaks arutelusid edastati sõnumeid tulevikust – Kanal2 teleseriaali „Teine võimalus“ tegelastelt Tuleviku külast 2035.
Mõttevahetuste teekonda tulevikku juhtis Kadri Kiigema, Tallinna Ülikooli turundus ja kommunikatsiooniosakonna juhataja.

Järelfoorumi SALVESTUS

Täiskasvanuhariduse järelfoorumit korraldasid  Haridus- ja Teadusministeerium ning ETKA Andras.
Järelfoorum  toimus Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames ning oli osalejatele tasuta. 

XXII täiskasvanuhariduse foorum, 2018

XXII täiskasvanuhariduse foorum  toimus 26. oktoobril 2018 Tallinnas hotellis Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3).Foorumi eesmärk oli täiskasvanuhariduse valdkonna sisendite saamine loodavasse haridus- ja teadusstrateegiasse aastateks 2020-2035.Haridus- ja teadusministeerium on alustanud hariduse, teaduse, keele- ja noortevaldkondade pikaajalist strateegilist planeerimist. Osalejatelt pakkusid strateegiasse julgeid ideid ja lahendusi, mis suunavad meie tegevust järgmistel kümnenditel.

Foorumi ajakava ja ettekanded SIIN
Lauaarutelude kokkuvõtted SIIN
Foorumi salvestus SIIN

XXI täiskasvanuhariduse foorum, 2017

26. oktoobril 2017.a.  toimus XXI täiskasvanuhariduse foorum, mille fookuses on erinevatest põlvkondadest õppijad.

Foorumil otsiti vastuseid aktuaalsetele haridusküsimustele ning prooviti leida lahendusi elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse probleemidele. Ühtlasi arutati, kuidas saab koolitaja kiiresti arenevas ühiskonnas täita erinevatest põlvkondadest õppijate ootusi – milliseid metoodikaid selleks kasutada ning kuidas uusi lähenemisi rakendada.

Foorumi peaesinejateks olid oma valdkonna tipud: täiskasvanuhariduse seotusest kaasaegse õpikäsitusega rääkis Tartu Ülikooli õpetajahariduse professor Äli Leijen, erinevate põlvkondade koolitamise edulugu tutvustas Elisa Eesti AS näitel personalijuht Kaija Teemägi. Paneeldiskussioonis jagasid kogemusi ja teadmisi: Marika Kaasik, Tiina Tambaum, Kairi Pauskar, Jelena Lohmatova ja Elmo Puidet.

Täiskasvanuhariduse foorumit korraldavad alates 1997. aastast Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras ning Haridus- ja Teadusministeerium. XXI foorum toimus koostöös JCI Toomemäe Ettevõtlike Noorte Kojaga.

Foorumi ettekanded SIIN ja esinejate info SIIN

Foorumi otseülekande salvestus SIIN

Varasemad foorumid 1997-2016