Täiskasvanute koolitajad tähistavad juubeliaastat

 


ETKA Andras juhatuse
esimees Ene Käpp

•• ETKA Andras juhatuse esimees Ene Käpp (pildil), mida juubeliaasta endaga kaasa toob, kas sellest saavad osa ka õppijad või on see pelgalt õpetajate pidu?
Juubeliaasta üritustele on oodatud nii õppijad kui ka õpetajad. Oleme koostanud ka raamatu, mis kannab pealkirja „Andras 20”, kus on huvitavat lugemist nii persoonilugude kui ka kahe aastakümne tegemiste näol. Iga huviline saab juba lähiajal raamatuga tutvuda kohalikus raamatukogus või koolitus- keskuses.

•• 20 tegutsemisaastat on noores riigis ühe organisatsiooni jaoks auväärne iga, milliste märksõnadega seda aega kirjeldate?
Kindlasti on olulisim märksõna „muutused”. Need muutused, mis silmaga näha – nii maal kui ka lin- nas, nii tööl kui ka kodus. Aga on ka neid muutusi, mis on inimeste sees ja silmale mitte nii nähtavad. Täiskasvanuhariduse vaatevinklist on viimased tõsi- seks väljakutseks.

•• Mida peate suurimaks saavutuseks?
Kogu 20 aasta jooksul saavutatu üleslugemine läheks pikaks, oluliseks pean kahte asja. Esiteks see, et oleme TÕN-i (täiskasvanud õppija nädal – toim) ja TÕF-i (täiskasvanud õppijate forum – toim) võrgustike arendamise kaudu suutnud täiskasvanuhariduse eestvedamisse ja edendamisse kaasata nii palju inimesi. Teiseks kõik see, mida oleme saavutanud täiskasvanute koolitaja professionaalse arengu toetamisel, sealhulgas nii koolitaja kutsestandardi olemasolu ja kutse andmine kui ka kõik toimunud koolitused.

•• Milline on organisatsiooni nägemus täiskasvanuharidusest Eestis?
Elukestva õppe vajalikkuses on järjest vähem kahtlejaid. Neile, kes eelistavad õppimist koolitustel, on tagatud koolituste kvaliteet. Suurenenud on  kohalike omavalitsuste roll täiskasvanute elukestva õppe võimaluste loomisel ja olemasolevatest võimalustest teavitamisel.

Küsis Agne Narusk