Täiskasvanute gümnaasiumide koostööseminar Kuressaares

Märtsi lõpus toimus ESFi programmi “Täiskasvanuhariduse populariseerimine” raames juba teine täiskasvanute gümnaasiumide õpetajate koostööseminar ning seda sel korral koguneti Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumisse. Kahe- päevasele seminarile tuli kokku 28 täiskasvanute gümnaasiumide esindajat üle Eesti.

Koostööseminari avasid Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor Ly Kallas ja ETKA Andras koolitusjuht Kerttu Taidre, kes oma sõnavõttudes rõhutasid väga koostöö tähtsust ja seda eriti täiskasvanute gümnaasiumi õpetajate ringis. 

Esimese päeva peateemal “Väärtused ja eetika koolis” rääkis TLÜ Balti Filmi-ja Meediakooli õppejõud Jaanus Noormägi. Oma ettekandes põhines hr Noormägi moraali toimimise protsessidele ning hoiakute ja väärtushinnangute mõistete erinevusele, mida meil Eestis tihti sünonüümidena kasutatakse. Lektor tutvustas ka erinevaid eetikateooriaid ning rõhutas, et eetika on tegelikult praktiline filosoofia. Esitluslaad pani kuulajaid sügavalt kaasa mõtlema asjadest, mida me sageli võtame iseenesest mõistetavate nähtustena. Päev lõppes aruteluga ühises vestlusringis, kus vahetati mõtteid päevaste loengute üle ja  arutati  Eesti hariduse hetkeseisu.

Teisel päeval esines koolitaja dr Viigi Viil teemal “Keha ja teadvuse koostöö”.Koolituse eesmärgiks oli omandada süsteemne ja paindlik lähenemine protsessidele, mis toimuvad nii meie sees, kui meie ümber, integreerides seejuures erinevaid oskusi - teadlikke, metameditsiini, NLP, kinesioloogia ja energeetilise psühholoogia tehnikaid. Suure lisaväärtuse lisas loengule praktiliste harjutuste läbi tegemine.

Kohvipausid ja õhtused tunnid kasutati ära üksteisele kogemuste jagamiseks, mis on ka omamoodi koolitus, sest nii paljude erinevate koolide õpetajad saavad harva kokku.

Kokkuvõtteks jäid täiskasvanute gümnaasiumide õpetajad koostööseminariga väga rahule ning põnevusega oodatakse uut kohtumist järgmisel aastal. Kiideti loengute teemasid ning koolitajate esitlusi, eeskätt dr Viigi Viil esitlust. Suureks plussiks loeti ka toimumiskoha valikut väljaspool Tallinnat.