Täiskasvanuhariduse uuringute teabepäev

toimus 19.veebruaril 2009, algusega kell 11.00 Talllinnas Vene Kultuuri-keskuses (Mere pst 5). Teabepäeval tutvustati täiskasvanuhariduse alaste uuringute tulemusi.

                    

Teabepäev toimub "Täiskasvanuhariduse populariseerimise" programmi raames, mida toetab EL Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ning oli osalejatele tasuta.  

Päevakava:

10.30-11.00   Registreerumine, hommikukohv

11.00-11.45   Täiskasvanute koolitus ettevõtetes, Täiskasvanute 
                       koolituse uuring 
üksikisiku tasandil
                       
Ettekande slaidid leiad SIIT
                       Tiiu-Liisa Rummo-Laes, Statistikaamet

 

Uuring täiskasvanute koolitusest ettevõtetes  on osa rahvusvahelisest uuringust, mis korraldatakse ühel ajal kõikides Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikides. Uuringuga kogutakse andmeid tööandja täienduskoolitust puudutava tegevuse kohta. Valimisse sattus 3022 ettevõtet, millest 1677 olid väiksed (10–49 töötajat), 1188 keskmise suurusega (50–249 töötajat) ja 157 suured (250 ja enam töötajat).

Täiskasvanute koolituse uuring üksikisiku tasandil on rahvusvahelise uuringu osa, mida korraldatakse ühel ajal kõikides Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikides.Uurimisobjektiks on 20–64-aastased Eesti elanikud.

11.45-12.15   Tööjõu-uuring, elukestvas õppes osalemine
                       
Ettekande slaidid leiad SIIT
                       Ülle Pettai, Statistikaamet

Tööjõu-uuringut korraldatakse kõigis Euroopa Liidu riikides ühtse metoodika järgi. Uuringuga saadakse andmed elanike tööhõive, töötuse ja mitteaktiivsuse kohta, taustandmetena ka hariduse ja elukestvas õppes osalemise kohta. Rahvusvaheliselt võrreldav, Lissaboni strateegia elukestvas õppes osalemise näitaja saadakse tööjõu-uuringu baasil.

12.15-12.45   Elukestev õpe 2007-2008  
                       Ettekandeslaidid leiad SIIT
                       Vaike Võõbus, Turu-uuringute AS

Nii 2007. kui ka 2008. aasta oktoobrikuus viis Turu-Uuringute AS Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel Eesti 25-64-aastaste elanike seas läbi küsitluse elukestvas õppes osalemise teemal. Metoodika erinevuse tõttu lahknevad Turu-Uuringute AS-i küsitluse tulemused jätkuvalt Eesti Tööjõu-uuringu tulemustest, näidates tunduvalt suuremat elukestvas õppes osalemise määra. Turu-Uuringute AS-i küsitluse tulemused näitasid, et 2008. aasta oktoobrikuule eelnenud aasta jooksul oli elukestvas õppes osalenud 34% Eesti elanikest vanuses 25-64. Järgneva aasta jooksul plaanis elukestvas õppes osaleda 18% vastavas vanuses inimestest. Elukestvas õppes osalenuid ning osaleda plaanijaid oli keskmisest arvukamalt naisterahvaste, kõrgharidusega inimeste ning 25-29-aastaste seas.

12.45-13.05   Kohvipaus

13.05-13.50   Haridussüsteemi roll elukestval õppel põhineva ühiskonna 
                       tagamisel Euroopas
                       
Ettekandeslaidid leiad SIIT
                       Triin Roosalu, TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut

13.50-14.05   Rahvusvaheline täiskasvanute pädevuse uuring 2008-2013
                       Aune Valk, PIAAC Eesti koordinaator

Uudised Uudiste arhiiv
29.06.16
1. septembril on kutse taotlemise tähtaeg
loe edasi...
15.06.16
Täienesid kutsega koolitajate read
loe edasi...
30.11.15
Viljandimaa aasta õppija Prillitoosis
loe edasi...
12.11.15
Lääne-Virumaa aasta õppija Ringvaates
loe edasi...
18.02.15
Riigikogus võeti vastu täiskasvanute koolituse seadus
loe edasi...