TÄISKASVANUHARIDUSE TEABEPÄEV

15. mail toimub Tallinnas hotellis  Portus (Uus-Sadama tänav  23) täiskasvanuhari-
duse teabepäev, mida korraldab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös ETKAga Andras. Teabepäev lõppeb raamatu "Ülesmäge. Täiskasvanud õppijate edulood" esitlusega.

Päevakava:

11.00 - 11.30
               
    
                      

Avamine. Ülevaade täiskasvanuhariduse valdkonna hetkeseisust ja arengusuundadest. „Eesti elukestva õppe strateegia 2005-2008” vahearuanne
Terje Haidak, Haridus- ja Teadusministeerium

11.30 - 12.00 Ettevõtetele suunatud meetmed töötajate koolitamiseks 
Kärt Vanaveski, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
12.00 - 12.30
 

Sotsiaalministeeriumi töötute ja riskigruppide programm "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2008"  
Kersti Karileet, Tööturuamet

12.30 - 13.30

lõuna 

13.30 - 13.45

 

Riiklik koolitustellimus täiskasvanute tööalasele koolitusele. Täiskasvanute tööalase koolituse rahastamine kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides 
Evelin Tiitsaar, Haridus- ja Teadusministeerium

13.45 - 14.25

 

ESF 2007-2013 perioodi Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse programmide tutvustus 
 
  Programm „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” 
Terje Haidak,  Haridus- ja Teadusministeerium
 

Programm „Koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes”
Tiina Jääger, Eesti Vabaharidusliit

 

Programm „Täiskasvanuhariduse populariseerimine” 
Sirje Plaks, ETKA Andras

14.25 - 14.45
 
Uuringu „Elukestev õpe 2007“ tutvustus
Vaike Võõbus, Turu-uuringute AS
14.45 – 15.00 Vaheaeg
15.00 – 16.00 Raamatu „Ülesmäge. Täiskasvanud õppijate edulood“ esitlus

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD.

Elukestva õppe strateegia 2005-2008 vahearuande leiad SIIT

Üritust toetab Euroopa Liit.