Täiskasvanuhariduse eelfoorum "Kust king pigistab"

Eelfoorum toimus 12. juunil 2008 Luua Metsanduskoolis. Eelfoorumi eesmärgiks oli saada ülevaade täiskasvanuhariduse olukorrast "Elukestva õppe strateegia 2005 -2008" rakendamisel. Foorumist võttis osa 73 huvilist
Eelfoorumit modereeris Olav Aarna, Eesti Haridusfoorumi toimkonna aseesimees.Eelfoorum toimus Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras ja Eesti Haridusfoorumi koostöös. . 

Ettekanded

Triin RoosaluTäiskasvanuhariduse poliitika: Eesti Euroopa taustal