Täiskasvanuõppe osalus 10,6%

2009. aastal osales elukestvas õppes Eestis 10,6% täiskasvanud inimestest, kusjuures mullu neljandas kvartalis oli osalusprotsent lausa 12,2%. Viimane on kõigi aegade kõrgeim kvartali osalus, ületades ka 2008. aasta esimese kvartali saavutatud 11,6%.

Tõusnud on nii tasemeõppijate kui koolitustel osalejate arv. Tasemeõppes osales 2009. aasta neljandas kvartalis 5,2% täiskasvanut õppijatest ning aasta keskmine on 4,2%. Huvialaga seotud kursustel osalemine on aasta keskmisena natukene langenud, kuid neljandas kvartalis tõusis näitaja taas 2008. aasta alguse tasemele 8,3%. Kõige populaarsemad on tööalased kursused.