Täienesid kutsega koolitajate read

2015. aasta sügisvoorus anti kutse 33 täiskasvanute koolitajale, kellest 25 olid esmataotlejad ja 8 taastõendajad.

Kokku on Eestis kutsega täiskasvanute koolitajaid 433.

Kutsetunnistuste register