Suurenes kutset omavate täiskasvanute koolitajate arv

ETKA Andrase Kutsekomisjon otsustas oma viimasel istungil 25. mail 2007.a. anda täiskasvanute koolitaja/ andragoogi kutse järgmistele taotlejatele:

III kutsekvalifikatsiooni tase

 1. Elle Allikvee
 2. Valmar Ideon
 3. Piret Jeedas
 4. Lianne Ristikivi
 5. Marge Mägi

IV kutsekvalifikatsiooni tase

 1. Varje Kodasma
 2. Reet Laja
 3. Vaike Leola
 4. Kaja Puck
 5. Maie Oblikas

V kutsekvalifikatsiooni tase

 1. Jüri Ginter
 2. Krista Loogma

Järgmine taotluste vastuvõtmise tähtaeg on 15. oktoober 2007.