Sümpoosion "Education versus edutainment"

toimub 28.oktoobril Tööandjate Keskliidu Peetri saalis (Kiriku 6). Alates kell 15.00 pakume saabumiskohvi ning kell 15.30 alustame paneeldiskussiooniga teemal"Education versus edutainment". Sümpoosioni orienteeruv lõpp on kell 18.00. Sümpoosioni juhib Merle Lõhmus EBS Juhtimiskoolituse Keskusest.

Täpsem info Kerttu Taidre (kerttu andras.ee või 6211671)

Elukestev õppimine on ellujäämise tingimus, eriti praegusel ajal. Õppimist – nii lapse-kui ka täiskasvanueas – on tarvis toetada. Koolitajad püüavad anda oma parima, et seda teha. Kuid milline on lihtsalt hea ja milline „parim“? Metoodikaid, meetodeid ja võtteid, kuidas koolitust läbi viia, on palju ja erinevaid. Sel teemal jagavad oma mõtteid paneeldiskussioonis:

Ülo Vihma, OÜ Meeskonnakoolitus ja Arendus juhtiv koolitaja 
Ülo Vihma on akadeemilist haridust omandanud Tartu ülikoolis (inglise keel) ja Tallinna Konservatooriumis (näitekunst). Täiendhariduse on ta saanud psühho-teraapias (GIS-INTERNATIONAL, Taani) ja organisatsioonikäitumises (magistratuur TPÜs). Aastast 2000. pidanud loenguid EBSis juhtimisest ja meeskonnatööst. 2003. aastast akrediteeritud Margerison-McCann`i The Team Management Systems`i (TMS) konsultant. 2005 aastast akrediteeritud juhtide arenguprogrammi Deep Lead consultant

Jaanus Kangur, OÜ Stern Koolitus treener-koolitaja
Jaanus Kangro põhilisteks koolitusvaldkondadeks on mitmesugused isiksuse ning meeskonna arenguprogrammid, mentorlus, klienditeenindus ning suhtlemis-oskused. Ta on õppinud Tartu ja Londoni Ülikoolis ning Queensi Ülikoolis Kanadas. Ta on töötanud osakonnajuhatajana vanglas ning peab loenguid Sisekaitse-akadeemias ja ka Tallinna Ülikoolis.

Liina Randmann, Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia õppetooli lektor
Liina Randmann on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ning omandanud sotsiaalteaduste magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta on koolitanud nii avaliku kui erasektori juhte ja töötajaid. Alates 2005. aastast European Association of Work and Organizational Psychology liige ning talle on omistatud andragoogi IV taseme kutse.

Sümpoosion toimub toimub Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuharidu-se populariseerimine" raames ning on osalejatele tasuta.