Rutt Veide, Harjumaa

 

Rahulolu oma kätega loodust

Rutt Veide
                                

Harjumaa aasta õppija Rutt Veide (43) on positiivse ellusuhtumisega inimene ja tuttavate sõnutsi ka abivalmis ja hinnatud meeskonnaliige. Tõsi ta on, Rutt on eeskujuks nii       teistele täiskasvanud õppijatele kui kõikidele naistele, kes ihkavad murda „traditsiooniliselt naiste“ karjäärimüüte.Viimasel kahe aasta vältel on Rutt õppinud Hiiumaa Ametikoolis   puitehitiste restauraatori ja Kehtna Kutsehariduskeskuses maalri erialal. Samal ajal on ta osalenud ka mitmetel EVM Maa-arhitektuurikeskuse poolt korraldatud restaureerimisega   seotud koolitustel ning läbinud õppepraktika Norras Obrestadis, mille käigus restaureeris ta vana tuletorni. Et valdkond ja selle tehnikad on pidevalt arenevad, on Rutil kindel soov   enese täiendamist jätkata.Lisaks arhitektuurilise väärtuse hoidmisele oma kätetööga, panustab Rutt ka kogukodlikku pärandisse, lüües kaasa vanade hoonete restaureerimisega   seotud erinevatel nõupäevadel („Vaata vana akent“) kui ka koolitustalgude korraldamises (Vormsi talumuuseum), mille eesmärk on tõsta ühiskondlikku teadlikkust restaureerimise   praktikatest ja vajalikkusest. Lisaks viis Rutt läbi kolmepäevase koolituse Kehtna Kutsehariduskeskuse õpilastele loodusvärvide valmistamise ja paberkrohvi paigaldamise teemal.

Miks te õpite?
Õppimine on huvitav, väljakutseid pakkuv ja muidugi arendav. Võiks öelda, et ka sõltuvusttekitav.  See aitab kursis olla tänapäevaste tehnikate, materjalide ja uudsete lähenemisviisidega. Aitab välja tulla mugavustsoonist ning paneb pingutama. Õppides saab end noorena tunda.

Milliseid muutusi on täiskasvanuna enese täiendamine Teie ellu toonud?
Uue eriala õppimine on avardanud maailmapilti, avanud uusi uksi töömaastikul ja muutnud suhtumist kutseharidusse. Õppimine on aidanud mul üles leida erinevaid n-ö varjatud andeid. Lisaks on see laiendanud ka sotsiaalset võrgustikku ning toonud ellu uusi sõpru.