Riik kutsub jätkama pooleli jäänud õpinguid

 

Haridus- ja teadusministeerium asub Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisel alates uuest aastast toetama katkenud õpingute  jätkamist Eesti kutse- ja kõrgkoolides.

Lõpetamata kutsehariduse jätkamise võimaldamiseks suunatakse esialgu kuni 30 miljonit krooni, selle abil saab õpingud lõpetada kuni 500 õppurit. Katkenud bakalaureuse- ja magistrikraadi omandamist  toetatakse 75 miljoni krooniga, mille toel jõuab teaduskraadini 1000 tudengit. Lisaks toetatakse 44,2 miljoni krooniga 200 doktorandi kraadiõpet.

Uutele loodavatele õppekohtadele saavad kandideerida kutsehariduse või kõrghariduse omandajad, kes on katkestamise eel läbinud vähemalt poole õppekavas ette nähtud õpingute mahust. Seejuures ei pea õpinguid jätkama samas õppeasutuses või õppekava raames, mis pooleli jäi. Kõrghariduse esimesel ja teisel astmel katkestanu peab olema õppinud riigieelarvelisel kohal.

Programmi abil haridusteed jätkajatele kehtivad kõik tavapärased õppurite õigused ja kohustused. Kutse- ja kõrghariduses õpingute jätkajad võetakse vabade kohtade leidumisel olemasolevatesse õppegruppidesse või moodustatakse vajadusel eraldi õppegrupid. Spetsiaalsete õppegruppide moodustamise korral saab arvestada õppijate vajadustega, kohaldades näiteks osaajaga õpet, tsükliõpet või õhtust õpet. Doktoriõppesse tagasipöördujad kaasatakse doktorikoolidesse, võimaldades õppetööd ja juhendamist toetavaid tegevusi. Detailsed tingimused valmivad käesoleva aasta lõpuks.