Rašida Nugumanova, Lääne-Virumaa

 

Ületades rahvuspiire


                                      

Rašida Nugumanova (41) on pühendunud ema, kes kasvatab koos välisriigis töötava abikaasaga kahte last. Lapse ja noorukina õppis Rašida vaid venekeelsetes koolides, kuid gümnaasiumi ajal jäi haridustee pooleli. Nüüd, täiskasvanuna, on Rašida otsustanud keskkooli lõpetada ja astus täiskohaga töötamise kõrvalt hoopis eestikeelsesse kooli, mis oli suur väljakutse. Rašidat on iseloomustatud kui täpset, korrektset ja väga töökat inimest, kes julges enesearengu nimel võtta vastu suure väljakutse ja on end selle ellu viimisel ületanud. Seda täiendavad tema sõbralik loomus ja lõputu abivalmidus, millega on ta eeskujuks kõigile enda ümber.Alustades iseendast, on Rašida seadnud enese arendamise oma peres olulisele kohale. Lisaks sellele, et Rašida on oma lastele kahtlemata eeskujuks, juurutab ta õppimise olulisust oma lastes võimaldades neile ka erinevaid huviringe. Panustades eelkõige oma lastesse, panustame tervemasse ühiskonda ja tugevamasse kogukonda, kas pole?

Miks Te õpite?
Läksin õppima eelkõige enda jaoks. Tahtsin saada keskhariduse, et oleks võimalus karjääriredelil edasi areneda ja olla oma lastele eeskujuks.

Milliseid muutusi on täiskasvanuna enese täiendamine Teie ellu toonud?
Teises keeleruumis õppimine on parandanud oluliselt minu eesti keele keeleoskust, mis on tulnud kasuks igapäevaelus, loonud uusi eduelamusi tööl. Uued, erinevas vanuses inimesed, kellega õpingute vältel kokku puutunud olen, on avardanud minu silmaringi ja õpetanud tegema järeleandmisi, arendanud mind inimesena. Olen muutunud sotsiaalsemaks, olen õppinud aega paremini planeerima ja ratsionaalsemalt kasutama, et ühildada töö, kool ja pereelu. Ning viimaks on õppimine andnud mulle eneseusku ja kindlust unistada suuremalt. Töötan kvaliteedikontrollijana ja soovin keskhariduse omandanuna jätkata õpinguid Tallinna Majanduskoolis kvaliteedispetsialisti erialal.