Rahvusvaheline konverents "Põhioskused – võti ühiskonna muutustega kohanemiseks"

 

Rahvusvaheline konverents madalate oskuste ja kvalifikatsiooniga täiskasvanute õppesse tagasitoomisest toimus 27. mail 2014 Tallinnas hotellis Euroopa.

Eesti, Hollandi, Leedu ja Norra täiskasvanuhariduse eksperdid arutasid erinevate uuringute ning parima kogemuse baasil, kes on hariduse, oskuste ja tööturu konkurentsivõime võtmes kõige haavatavamad grupid ning kuidas nende oskusi parandada.

Rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring PIAAC andis ülevaatliku pildi, kui palju ja kes on eri riikides oskuste mõttes mahajääjad ning millistest oskustest on neil ennekõike vajaka. Norra, kes paistab silma just madala haridusega inimeste suhteliselt kõrge osalusega elukestvas õppes, jagas oma kogemusi täiskasvanute põhioskuste arendamisest koostöös tööandjatega. Holland kui eeskujuks olev VÕTA-maa tutvustas seda, kuidas varasemate oskuste arvestamine mõjutab õppesse tagasitulekut just madalamate oskustega inimestel. Leedu rääkis oma senistest kogemustest ja tulevikuplaanidest täiskasvanute koolitamisel. Oluline osa konverentsist oli väliskogemuste mõtestamine Eesti olukorra valguses.

Konverents võttis kokku AGENDA projekti, mis püüdis kõigis liikmesriikides parandada madalate oskustega täiskasvanute teadlikkust õppimisest ja õppimisvõimalustest.

Konverentsi ettekanded

Täiskasvanuharidus Eestis ja uued väljakutsed
Terje Haidak, Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja

Täiskasvanuharidus Leedus
Ričardas Totoraitis, Leedu Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendusõppe talituse juhataja asetäitja

Põhioskused 21. sajandil
Graciela Sbertoli, Norra elukestva õppe agentuuri VOX direktor rahvus-vaheliste suhete alal

Hollandi kogemused varasema õpi- ja töökogemuse arvestamisel
Amnon Owed, Hollandi Haridus-, Kultuuri- ja Teadusministeeriumi elukestva õppe nõunik                                              

Täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC tulemused: madala haridustasemega inimeste vajadused ja võimalused elukestvas õppes
Aune Valk, Haridus- ja Teadusministeeriumi PIAAC-programmi juht

FOTOGALERII

VISUAALNE KOKKUVÕTE

Lisainfo: Sirje Plaks (sirje@andras.ee)

Konverents toimub projekti "AGENDA - Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" raames.