Rahvatraditsioonilised metsatarkused Nukitsamehe südamesse, Jõgevamaa

 

Loodustarkused selgeks pisikesest peale


                                    

Kas oleksite üllatunud, kui lasteaialaps selgitaks teile, mida teha koduaiast võetud sirelite vaasi panemisel, et õied ei närbuks paari tunniga? Jõgevamaa lapsevanemad igatahes ei üllatu, sest sealsetes lasteaedades jagati programmi „Rahvatraditsioonilised metsatarkused Nukitsamehe südamesse“ raames lastele loodustarkusi.  Kuid selleks, et muna saaks kana õpetada, pidid viimased esmalt ise metsa- ja loodustarkusi omandama. Selleks korraldas Palamuse lasteaed Nukitsamees Jõgevamaa lasteaedade õpetajatele ja õpetaja abidele aastail 2021–2022 koolitusprogrammi. Avapauk anti 2021. aasta augustis metoodikapäeval „Metsa- ja loodustarkused siin- ja sealpool metsapiiri” Hendrik Relve ettekandega. Programm lõppes 2022. aastal toimunud metoodikapäeval Aleksei Turovski ja Anne Adamsi ettekannetega. Kahe metoodikapäeva vahele mahtus kuus koolituspäeva ja lisaks Eesti lektoritele sai kuulata ka Saksamaa ja Läti lasteaednike kogemusi.

Milliseid metsatarkust jagavaid tegevusi on koolituse tulemusel õpetajad lastega ette võtnud?
Amino Põldaru, üks programmi koolitajatest: Näiteks Palamuse Nukitsamehe lasteaia õpetajad korraldavad kevaditi lastele öist lasteaeda, kui lapsed lähevad hilisõhtul metsa kuulama metsahääli ja alevist kostuvaid hääli ning vaatama, kui pime on kuusikus, mis läheb üle segametsaks. Nad proovivad määrata lasteaia asukohta ja arutleda, mille põhjal otsustada liikumissuund. Samas metsas käiakse igal aastaajal alates sõimerühmast. Uuritakse, millised taimed, samblad ja samblikud on selles metsas ja vaadatakse, mida tohib kaasa võtta, mida mitte. Jälgitakse loomade, lindude ja putukate elutegevuse jälgi. Kui varem piirduti alevi parkidega, siis nüüd liigutakse lastega julgelt metsas.
Varem kogus looduslikust materjalist meisterdamise jaoks materjali õpetaja, nüüd on lastel projekt minna metsa materjali koguma. Seejärel seda koos puhastada, kuivatada ja sorteerida, mis on osutunud lastele huvitavaks tegevuseks.

Milline on koolitusprogrammi mõju ja kasu kogukonnale?
Amino Põldaru: Osalejad on teadlikumad metsast, metsa eluringist ja kõigest sellest, mida me metsast kasutame, samuti ohtudest. Õpetajad õpetavad lapsi ja nende kaudu liigub info koju. Loodan, et see mõjutab piirkonna lapsevanemate käitumismustreid ja head kombed (mitte lärmata metsas, võtta metsast kaasa oma ja võõrast prügi) saavad tavaks. Imelisel sirelite õitsemise hooajal saime tagasisidet mitmelt lapsevanemalt, et lapsed keelasid neid pargist õitsvad taimi murdmast ja koduaiast võetud sirelite vaasi panemisel õpetasid lapsed, mida teha, et õied ei närbuks paari tunniga.

Loo autor: Heli Lehtsaar-Karma