Projektitulemuste näitus EXPRO 2007

   

22. novembril kella 10.00-17.00 korraldab SA Archimedes
projektitulemuste näituse Hariduskoostöö EXPRO 2007.
Üritust korraldatakse juba kolmandat korda Tallinna Lauluväljakul.
Oma saavutusi näitavad ja projektikogemusi jagavad üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse vallas programmide Comenius, Leonardo da Vinci ja Grundtvig projektijuhid.

Kui teil on endal ideid, kuidas meie hariduselu vaheldusrikkamaks muuta, tasub külastada meie tööpada, kus tutvustame, milliseid uusi koostöövõimalusi pakuvad Euroopa elukestva õppe programm ning Põhja- ja Baltimaade koostööd edendav NordPlus programm. 
Kogu päeva jooksul on võimalik saada vastuseid programme puudutavates küsimustes meie infopajast. Külalistena on kohal Läti ja Leedu programmibüroode esindajad, kelle poole võite pöörduda, kui otsite neist riikidest oma tulevaste projektide jaoks partnereid.

Päeva juhib Märt Treier.

Täpsem informatsioon www.archimedes.ee/expro07 

Kohtumiseni EXPRO-l! Tule koos kolleegidega!