Projekti „Elurikas Tori vald“ koolituste sari, Pärnumaa

 

Pisikeste sammudega elurikkust parandamas


                                         

Tori vallas 2023. aasta jaanuarist maini toimunud projekt „Elurikas Tori vald“ on hea näide sellest, kuidas kogukonda kaasates ja koos õppides on võimalik luua ühiseid väärtusi ja muuta oma elukeskkond paremaks. „Maailma me üksikisikutena päästa ei suuda, kuid enda igapäevase elukeskkonna elurikkuse parandamine on kõigile jõukohane,“ kinnitab Tori vallavalitsuse haridusjuht Herve Merivald.
Tori vallavalitsus on viimastel aastatel astunud samme keskkonnasäästliku mõtteviisi juurutamiseks ja arendamiseks. Valla roheteekond sai alguse 2022. aastal, kui liituti Rohetiigri Akadeemiaga. Terve aasta kestnud õppimisest ja sihtide seadmisest kasvas välja keskkonnaprojekte, millest üks ongi „Elurikas Tori vald". Eesmärk oli ühine õppimine valla inimestega, et just Tori vallale sobilikke elurikkuse säilitamise lahendusi leida.
Selleks tehti 2023. aasta jaanuarist maini neljaosaline tasuta koolituste sari, kus koolitajad olid oma ala parimad asjatundjad Eestis. Räägiti sellest, kuidas igaüks meist kliimamuutust mõjutada saab, kuidas kaitsta elurikkust ja hoida loodust, samuti tutvustati koduse lilleniidu rajamise ja hooldamise põhimõtteid ning kompostimise võtteid. Pärast rajati koos kogukonnaliikmetega lilleniidud Sauga, Are, Tori, Sindi ja Jõesuu keskustesse. Koolituste sarjas ja lilleniitude rajamisel lõi kaasa ligi 200 inimest. Koolitustelt saadud tagasiside põhjal plaanitakse sügisel koolitustega jätkata.

Mis Teile projekti „Elurikas Tori vald“ korraldamise juures kõige rohkem rõõmu tegi?
Triin Sohlu, Tori vallaaednik: Kõige suuremat rõõmu tegi inimeste tänulikkus – koolitustelt saadi olulisi teadmisi. Loomulikult oli erakordselt hea meel selle üle, et osalejate hulk oli nii suur, et kohati tuli koolitusi kolida suurematesse ruumidesse. Rõõmustab ka see, et paljud koolitustel osalejad on saanud elurikkuse saadikuteks oma kodukohtades. Väga südantsoojendav on saada inimestelt pilte koduaias tehtud töö ja katsetuste tulemustest. Rajatud on nii kompostikaste, niitmisvabasid alasid hoovidesse kui ka lilleniite. See on kõik väga tervitatav ja näitab, et Tori valla inimesed hoolivad loodusest ja sellest, et meid ümbritsev keskkond oleks tervem, elurikkam ja tooks meile veelgi rohkem rõõmu.

Milline on projekti mõju ja kasu kogukonnale?
Herve Merivald: „Elurikas Tori vald“ on hea näide, kuidas kogukonda kaasates ja koos õppides on võimalik luua ühiseid väärtusi ja muuta enda ümber elukeskkonda paremaks. Tori valla arengu seisukohalt on oluline, et meil kogukonnana oleks ühtne arusaam sellest, miks on keskkonnasäästlikkus oluline ja kuidas saame olla loodust hoidvamad kõikides oma tegevustes. Seda arusaama asutigi kujundama koostöise õppimise ja tegutsemise kaudu.

Loo autor: Heli Lehtsaar-Karma