Piret Rammo, Põlvamaa

 

Õigusteaduste magistriks vaatamata vanusele


                                                

Põlvamaa aasta õppijat Piret Rammot (51) iseloomustatakse kui positiivset eeskuju, kes näitab sõpradele, tuttavatele ja töökaaslastele, et ka töö kõrvalt on võimalik omandada magistrikraad keerulisel õigusteaduste erialal. Räpina abivallavanemana töötav Piret lõpetas tänavu kevadel Tartu Ülikooli õigusteaduste magistrantuuri.Pireti eeskuju on olnud nakkav. Kõigepealt tütre jaoks, kes lõpetas õigusteaduste magistrantuuri tänavu kevadel koos emaga. Tütar asus sessioonõppesse ema eeskujul, sest nägi, et töö kõrvalt on võimalik õppida. Sellisel tudeerimisel on omad eelised – aja planeerimine, õppimisega samal ajal saadav elu- ja töökogemus ning majanduslik sõltumatus. Ja lõpuks: teadaolevalt tegi Pireti eeskuju järgides tänavu sisseastumiskatsed magistrantuuri ka neli Pireti töökaaslast.

Miks te õpite?
Minu jaoks on haridus alati oluline olnud. Haridus annab elukogemusele lisaväärtuse ning oskuse laiemalt mõista maailmas ja enda ümber toimuvat. Kui alguses läks õppimine tunduvalt vaevalisemalt kui nooremana, siis järjest enam aju „käivitus“ ning õppimine valmistas nii rõõmu kui ka pakkus proovikive. Ühelt poolt saab juurde palju olulisi teadmisi, oskust õppida ja olulist ebaolulisest eristada. Teiselt poolt saab tohutu kogemuse oma võimete ja suutlikkuse kohta, oskuse aega väga täpselt planeerida ning heaolutunde kordaminekutest. Samuti ei saa alahinnata uute huvitavate inimestega kohtumist, on nendeks siis kaastudengid või õppejõud.

Milliseid muutusi on õppimine teie ellu toonud?
Õppimise tulemusena olen vahetanud nii ametit kui ka töökohta. Tunnen, et õppimine annab vabaduse ja avardab võimalusi töökoha valikul – vabaduse ise valida, kus ja kellena töötada tahan.