Pille Trumm, Harjumaa

 

Õpib, et aidata inimesi


                                  

„Ta ei õpi selleks, et saada järjekordne tunnistus seinale, vaid arendab ennast, et professionaalselt aidata inimesi, lapsi ja töökaaslasi enda ümber,“ põhjendas Pille Trummi (52) kandidatuuri esitaja,  kui saatis Pille ankeedi aasta õppija konkursile Harjumaal.

Pille on osalenud Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskuse Mahena kaheaastasel kriisinõustamise oskusõppe koolitusel. 2023. aasta suvel lõpetas ta edasijõudnute kursuse. Juba esimeselt kriisinõustamise koolituselt sai ta nõustamisoskused ja tema ellu tuli kriisinõustamine koos Mahena spetsialistidega. Pille on osalenud nii veebinõustamistel kui ka käinud kohapeal kriisiolukorras asutustes, näiteks lasteaedades ja ettevõtetes. See kogemus innustas teda õpinguid jätkama.„Ilmselt olen üks neist inimestest, kelle jaoks elukestev õpe on elustiil,“ ütleb Pille enda kohta. Ta lisab, et niipalju, kui ta end mäletab, on talle alati meeldinud käia koolitustel, seminaridel, õpitubades. „Olen igalt pikemaajaliselt õpingult saanud elumuutvaid või vähemalt kogu olemust läbiraputavaid teadmisi,“ kinnitab ta. Ta tõstab esile just Mahena Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskuse oskusõpet, mille tulemusel on õppinud kiirustama aeglaselt ja leidma endas jõudu kriisiolukorras. „Olles ise väga valusa kaotuse üle elanud, olnud pikalt murtud ja katki ning hinnanud oma varasemad väärtused ümber,  lubasin endale, et õpin end ja teisi kriisis toetama,“ räägib Pille. „Tänaseks tunnen, et kätte on jõudnud aeg, mil on vaimset jaksu olla toeks teistele.“

Mida õppimine Teie elus muutis?
Iga koolitus, olgu või paaritunnine, on avardanud silmaringi. Täienduskoolitused, tasemekoolitused või kutse taotlemised on aidanud valitud teemadega süvitsi tegeleda. Õppimisega kaasnevad toredad õpikaaslased on suurepärane boonus.

Kas olete tänu õpingutele leidnud uue karjäärisuuna või hobi?
Tänu õpingutele olin sellel aastal esimest korda töömaleva grupijuht. Koos hea kaaslasegakorraldasime lastelaagri kolm vahetust. Need ettevõtmised said teoks tänu eelnevatelekoolitustele ja kutse omandamisele, mis võimaldavad huviharidust ja lastelaagreid läbi viia.
Praegu omandan veel teadmisi kriisinõustamise alal. Olla inimesele kriisis toeks – tahan seda tehaoskuslikult ja selle oskuse saavutamise poole liigun ma iga päev õppides ja praktiseerides.

Loo autor: Tanel Raig