Pille Mänd, Lääne-Virumaa

 

Doktorikraadist jäi väheks. Uuesti õppima, et saada sobivam töökoht.


                                             

Pille Männil (45) oli juba doktorikraad ning töö Tartu ja Helsingi Ülikoolis, kuid ta otsustas uuesti õppima asuda, et alustada uut karjääri uuel erialal.
Pille ütleb, et ei ole kunagi õppinud ainult õppimise enda pärast. Õppima läheb ta, kui näeb, et mingi eesmärgi saavutamiseks jääb teadmistest puudu. „Kuna õppimine ei ole minu jaoks keeruline protsess, pigem nauditav, siis omandan puudujäävad teadmised ja oskused, kui selleks vajadust näen,“ lausub Pille. Nüüd oli selleks vajadus, kuna Pille soovis kodule lähemat töökohta. Ta tahtis tagasi Lääne-Virumaale. Osaledes haridusprogrammis „Noored kooli“, mis valmistab ette õpetajaid, sai ta õpetajana tööle Uhtna Põhikooli.Teadmiste täiendamine on Pille arvates normaalne osa elust. Selle jaoks ei peagi tema sõnul otseselt koolis käima. „Minu jaoks oleks väga igav terve täiskasvanuelu sama teadmistepagasiga rutiinselt sama asja tehes elada,“ räägib Pille. „Tõenäoliselt üks alateadlik põhjus õppimiseks ongi minu soov rutiinist pääseda,“ lausub ta ja usub, et tema hariduse omandamise teekond ei ole veel kaugeltki lõppenud.

Mida õppimine Teie elus muutis?
Haridusprogrammis „Noored kooli“ osalemine muutis minu jaoks palju selgemaks, mida õpetajalt koolis oodatakse ja kuidas seda saavutada. Samuti andis see taustateadmised, miks on hariduspoliitika kujundamine nii vaevaline protsess.Programmist „Noored kooli“ omandatud teadmiseid andsid mulle aluse õpetajakutse taotlemiseks. Üsna tõenäoliselt oleksin ka õpetaja kvalifikatsioonita ja pedagoogiliste teadmisteta saanud kasvõi tööea lõpuni õpetada, sest reaalainete õpetajaid on nii palju puudu. Aga kui õppimine võimaldab mul õpetamisele teadlikumalt läheneda ja õpilastele sellest kasu tõuseb, siis miks mitte õpetamisoskuseid juurde õppida. 

Kas olete tänu õpingutele leidnud uue karjäärisuuna või hobi?
Jah, muutsin elukutset ja asusin kohe õpinguid alustades tööle Uhtna Põhikooli füüsika, keemia ja loodusõpetuse õpetajana. Nüüd töötangi uuel erialal. Varem töötasin Tartu Ülikoolis taimede ökofüsioloogia teaduri ja spetsialistina. Teadmised õpetamisest võimaldasid mul kodule tunduvalt lähemal, Lääne-Virumaal, tööd leida. Pärast õpetajakutse omandamist oli mul võimalik kooliga sõlmida pikem tööleping.

Loo autor: Tanel Raig