Õppijate saadikute seminar "Toetamine kui koostöö"

 

20.– 21. septembril toimus Pärnus üheksas õppijate saadikute seminar teemal, “Toetamine kui koostöö”.  Seminari 50 osaleja seas olid koos tugiisikutega juba tegutsevad kui ka uued õppijate saadikud pea kõigist täiskasvanute gümnaasiumidest üle Eesti.Sel korral oli seminari fookuses täiskasvanud õppija saadiku ja tema tugiisiku oskused, omadused ning tegevused kaasõppijate toetamise protsessis. Eelhäälestuseks paluti seminarist osavõtjatel mõelda järgmistele küsimustele:•          Millised omadused/ oskused on mul olemas õppijate saadiku/             tugiisiku rollis, milliseid omadusi/oskusi ma tahaksin arendada?•          Mis on minu motiiv õppimiseks? Miks olen otsustanud sellele             pühenduda?•          Mis aitab mul raskeid, aga olulisi asju lõpuni viia ja ära teha?•          Millistel puhkudel ja kuidas saan enda kaasõpilasi aidata?Töötubasid viisid läbi koolitajad Anu Aunapuu ja Harald Lepisk, kes aitasid mõtestada täiskasvanud õppija saadiku ja tema tugiisiku rolli ning lihvida vajalikke oskusi nende ülesannete täitmiseks. Sisukatel ja praktilistel seminaripäevadel said saadikud teha eneseanalüüsi, ning osaleda grupitöödes.  Lisaks toimusid üldised arutelud ning esitlused, mis julgustasid osalejaid koostööle ning olema hea õpikogemuse levitajateks ja kaasõppijate innustajateks.