Õpitund kutsub täiskasvanuid omandama uusi oskusi ja teadmisi!

12. oktoobril toimub neljandat korda üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus „Õpitund 2022“, millega tähistatakse ja propageeritakse elukestvas õppes osalemist. „Õpitund 2022“ on täiskasvanud õppija nädala (TÕN) avasündmus.„Kutsume sel päeval kõiki täiskasvanuid sõltumata asukohast ühe tunni jooksul midagi uut õppima. Õppida võib üksi, koos sõprade, töökaaslaste või kogukonnaga. Lubage uued teadmised ja inspiratsioon oma ellu, sest õppimine teeb õnnelikuks!” rõhutas Monica Marfeldt ETKA Andrase projekti koordinaator.
Õpitunnis osalemise saab registreerida Andrase kodulehel www.andras.ee. Registreerunud õppijad kuvatakse interaktiivsel Eesti kaardil, kus on näha, millises Eestimaa paigas ja missuguseid uusi teadmisi ning oskusi täiskasvanud 12. oktoobril omandavad.

„Tänavu tähistatakse raamatukogude aastat ning sel puhul toimuvad õpitunnid 57 raamatukogus, millega saavad kõik soovijad liituda,“ sõnas raamatukogude aasta projektijuht Liina Valdre.

12. oktoobril saavad kõik huvilised osaleda avalikus õpitunnis Postimehe haridusportaali vahendusel, kus koolitaja Kristel Jalak räägib teemal „Kuidas täiskasvanud inimene õpib ja kuidas õppimine aitab kohaneda muutuva keskkonnaga?“.

Täpsem info avatud õpitundide kohta on nähtav Andrase kodulehel kaardirakendusel siin.

Traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal, mille „Õpitund 2022“ sündmus avab, toimub sel aastal 25. korda.
12. - 23. oktoobrini kestva TÕN-i raames korraldatakse erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Sündmusega tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste  õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid.

Õpitundi ja TÕN-i korraldavad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning haridus- ja teadusministeerium.
Ettevõtmise eesmärk on Eesti inimeste teadlikkuse tõstmine elukestva õppe võimalustest ning motivatsiooni kujundamine enesetäiendamiseks.
Õpitundi korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” toel.
„Õpitund 2022“ kuulub raamatukogude aasta programmi, ülevaate kõikidest teema-aasta sündmustest leiab www.raamatukogudeaasta.ee 

Lisainfo:
Monica Marfeldt
monica@andras.ee
tel  528 5917 
Kertu Eensaar
kertu@andras.ee
tel 5299576