Õeõppe avamine Haapsalu, Läänemaa

 


                                                                            

Õdede põuda leevendamas

Mõned unistused täituvad kiiresti, teised mitte kunagi.
Läänemaa haigla õendusjuht Marju Lepmets kuulub nende õnnelike sekka, kelle unistus täitus ja pealegi üsna ruttu, pooleteise aastaga. Tema südamesoovi ajel ja eestvedamisel avati Haapsalus 2023. aasta veebruaris poolteist aastat ette valmistatud õeõpe. Marju Lepmets nendib, et tervishoiuteenuse osutajatel Läänemaal on ühine mure – õdesid  ei ole piisavalt, et patsiente vajalikul määral nõustada ja õpetada. Statsionaarselt on õeks võimalik õppida Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, kuid Eesti kahest suuremast linnast ei jõua Läänemaale piisavalt õdesid tööle, et katta aasta-aastalt suurenevat asendusvajadust, sest õdede keskmine vanus aina kerkib ja peagi lahkub neid järjest rohkem tööturult. Nii tekkiski Lepmetsal idee asuda õdesid koolitama Haapsalus.
Ideega tulid väga hõlpsasti kaasa nii Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, SA Läänemaa, Haapsalu linn, Eesti Õdede Liit kui ka Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž. Ruumid andis Haapsalu kolledž, remondi lasi teha Haapsalu linn, kes katab ka ruumide majanduskulu. Õppeklassi sisustas meditsiinitarvikutega Läänemaa haigla, mis tagab õppuritele praktikakohad ja juhendajad. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool tagab, et Haapsalu õpperühma õppeained, nende maht ja sisu on ühesugused Tallinna ja teiste õppekohtade omadega. Novembris 2022 kuulutati välja vastuvõtt 3,5 aastat kestvasse päevasesse õeõppesse ja soovijaid oli palju – 30 kohale esitati 90 avaldust. Õppetöö algas 1. veebruaril 2023 ja tublid lõpetajad saavad diplomi kätte 2026. aasta jaanipäevaks. „Soovidega võib  minna nii, et midagi väga tahtes kipuvad need ka teoks saama.  Usun, et kes palju teeb, see palju jõuab – kuid seda vaid siis, kui sul on selleks motivatsiooni ja jagub häid mõttekaaslasi. See on võimalik vaid koostöös minu inimestega,“ rõõmustab Lepmets.

Milline on Haapsalus õeõppe avamise mõju ja kasu kogukonnale?
Marju Lepmets: Sellise õppegrupi avamine aitab  kaasa  mitmekülgsema  haridusvõimaluse loomisele Haapsalus ja  Lääne maakonnas ning annab võimaluse õe rakenduskõrghariduse omandamiseks kodu lähedal ka nn teist või kolmandat karjääri alustavatele inimestele, kelle jaoks õpe väljaspool maakonda  pole sobivaim. Ka Eesti Töötukassa sai võimaluse, et suunata  sobivate hoiakutega tööotsijaid ümberõppesse õe erialale. Tiina Alasoo, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži koolitus- ja arendusspetsialist:  See aitab leevendada õdede põuda, väärtustab elukestvat õpet ning koostööd ja partnerlust.

Loo autor: Heli Lehtsaar-Karma